Stikkord

, , ,

Helsedirektoratets kampanje mot passiv røyking

De som velger å ta risikoen med å røyke, gjør et valg på eget ansvar. Dessverre gjør noen dette valget også på vegne av barna sine. Helsedirektoratet anslår at 100.000 barn utsettes for passiv røyking. Det bør ikke lengre være en privatsak. Når de bittesmå nesene og nye rosa lungene snuser inn tobakksrøyk, får de i seg en kompleks blanding av 4000-7000 forskjellige kjemiske stoffer, hvorav 50-70 av disse er dokumentert kreftfremkallende. De små lungene puster raskere enn voksnes, så de trekker røyken mer effektivt i seg. I tillegg kommer såre øyne og hals. Mange røykende foreldre er heldigvis opptatt av å beskytte barna, og røyker ikke innendørs.

Det er bra at Helsedirektoratet nå har satt i gang en kampanje for å øke kunnskapene om hvor skadelig passiv røyking er. 80 prosent av de skadelige stoffene i røyk er usynlige. Det er med andre ord ikke nok å passe på at sikten i stua er god, vi må også passe på at den røykforurensingen som ikke synes. Det er en viktig kampanje.

Det er også viktig at helseministeren går videre med forslaget til ny tobakkskadelov, hvor det blant annet er foreslått en paragraf som lyder som følger: ”Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt.” Noen vil innvende at vi ikke kan lovregulere det som skjer i hjemmet. Det er bare delvis riktig. Samfunnet har klare regler mot omsorgssvikt eller at barn blir slått. Alvorlig luftforurensing og påføring av helserisiko ved passiv røyking bør heller ikke være akseptert.