Stikkord

, , , ,

Ordet senil er gått ut av bruk hos alle fagmiljøer som arbeider med demenssyke. Ikke bare fordi det er et misvisende begrep, men også fordi det oppleves stigmatiserende og nedsettende. Dagbladet ser ut til å ha fått med seg dette, men på dagens forside brukes begge begreper. Først kommer saken «Omega 3 bremser Alzheimer og demens». Både hjertet og hjernen har godt av fet fisk, så den er grei. Men i hovedoppslaget heter det «Senil da Mona arvet alt». Hvorfor heter det plutselig i «senil» her, når dette begrepet aldri brukes i de mange «slik holder du deg frisk»-artiklene og annet forholdsvis saklig stoff om demens? Forklaringen kan ikke være en annen enn at begrepet senil spisser til og skjerper det delikate og vanskelige i saken om Mona Høiness sin arv. Dagbladet burde avstått fra denne språklige utskeielsen. Begrepet «senil» er latin og betyr ganske enkelt gammel. Når det ikke lengre brukes om demenssykdom, er det fordi det er koblet tett til en forståelse av at demens er noe som bare kommer med alderen. Men mange blir gamle uten å få demens, andre får demens uten å være gamle. Fremdeles føler mange mennesker skam over å få en demensdiagnose. Mangel på kunnskap og åpenhet legger stein til byrden for de som rammes, og fører til at mange trekker seg tilbake fra fellesskapet når de blir syke. Ordet senil har for mange fått en negativ klang og opplever det sårende. Likevel vil mange selvsagt bruke begrepet uten noen som helst vond mening. Dagbladets ordvalg er neppe tilfeldig, og ikke godt.