Stikkord

, , ,

Kulturministeren har lagt seg ut med flere av de største frivillige organisasjonene i Norge. Alle forstår at hun vil se på om flere skal få del i tippemidlene, men hun har også lagt konsesjonsbehandlingen av nye spill på is. Spørsmålet vi stiller oss, er hvorfor i all verden kulturministeren må stanse forsøk å gjøre kaka større, mens hun utreder hvordan den skal deles. Røde Kors, Redningsselskapet, Kreftforeningen, Norges blindeforbund, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Handikapforbundet, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen har lenge ventet på avklaring av mulighetene for økte inntekter via Norsk Tipping, innen rammene av en ansvarlig spillpolitikk. Nå er dette skutt ut i det blå. Kanskje i bokstavelig forstand, dersom saken blir liggende til over valget.

Det er i ferd med å bli et stort gap mellom samfunnets ambisjoner om økt frivillighet, og viljen til å finne nye ordninger for å utløse dette. To eksempler: Det såkalte Hagenutvalget har foreslått at 25 % av eldreomsorgsoppgavene i framtida skal løses av frivillige, mot 5 % i dag. Gjennom ny folkehelselov, har kommunene fått klar beskjed om å samarbeide med frivillige om nye folkehelsetiltak. Regjeringen trenger en helhetlig og gjennomtenkt frivillighetspolitikk med nye virkemidler, om organisasjonene skal kunne oppfylle forventningene til innsats. Det er ikke sikkert det er kulturministeren og hennes departement som er de beste til å lede an i dette.