Stikkord

, , , , , ,

Bilde

Vi bør få et skolehelseforlik som sikrer norske elever en time fysisk aktivitet og gratis frukt og grønt hver dag. Så kan valgkampen gjerne handle om hvem som er mest for lesing og regning, bare la oss slippe at dette blir satt opp mot hverandre.

Vi går mot en valgkamp hvor skolepolitikerne vil kaste mattetimer og kompetansekrav på hverandre i konkurranse om å være mest for læring i skolen. AP har spanderbuksene på i dagens VG, og blar opp en halv milliard til tre nye mattetimer (timespris  170 millioner).

Tunellsyn i både skole- og helsesektoren stenger i dag for en mer fornuftig bruk av skolens muligheter for å utjevne sosiale helseforskjeller. Mange «helsefolk» har urealistiske forventninger til hva skolen kan bidra med, og liten forståelse for hvordan skolesektoren styres. Mange «skolefolk» på den andre siden, mangler vilje til å se sammenhengen mellom læring, fysisk aktivitet og ernæring og alvoret i folkehelseutfordringene som gjør at skolen må ta mer ansvar.

Den sittende regjeringen arbeider med en ny folkehelsestrategi. Kunnskapsministeren har i et brev til Nasjonalforeningen for folkehelsen lovet å se på skolens formelle helseansvar i arbeidet med den nye folkehelsestrategien. Vi mener det bør slås fast at skolen har et tydelig medansvar for elevenes helse.

Regjeringen bør flagge tydelig standpunkt her før valget, og invitere de andre partiene til en enighet om at vi bør ha mer fysisk aktivitet og mer frukt og grønt i skolen, ikke mindre. I lys av de store folkehelseutfordringene knyttet til overvekt og livsstilssykdommer, burde dette være minimumstiltak partiene kunne enes om.