Stikkord

, , , ,

BildeEt langt liv ender bak et busskur, eller langs veien. Kanskje var det en forvirret lengsel til et hjem som en gang var, og som nå er et av få minner i en demensrammet hjerne. Det er forferdelig trist å lese om disse triste sortiene, helt uten den verdigheten vi ønsker for alle ved livets slutt.

Ny GPS-teknologi kan bidra til at vi får slutt på forsvinninger med tragiske utfall. Ulykker vil kunne skje, men ambisjonen bør være å bringe antallet slike tilfeller mot null. De som har demens og bor hjemme, må sikres jevnlig besøk, og kommunene må følge opp sin plikt til å yte omsorg for dem som ikke lengre kan vurdere sitt eget beste på grunn av sykdom.

Helseministeren har varslet en lovendring som løser de formelle personvernproblemene som har bremset for å ta i bruk GPS. Det er et viktig steg. Nå må det etableres systemer slik at verken kompetanse, økonomi eller tilgjengelighet blir hindre for at teknologi for bedre trygghet kan tas i bruk. Kommunene må umiddelbart sette i gang arbeidet med dette, og ikke vente på staten og lange utredninger før tilgjengelig teknologi settes i bruk. De triste forsvinningene blir enda tristere når vi vet at mange kunne vært unngått dersom tilgjengelig teknologi hadde vært benyttet. Og snart blir det vinter.