Stikkord

, , , , , ,

Bilde Vår nye helseminister, Jonas Gahr Støre, har et godt utgangspunkt for å løfte Norges internasjonale helsesamarbeid. Vi håper han merket seg at han ble utnevnt på den internasjonale Alzheimerdagen, som i mange land brukes til å rette oppmerksomhet mot behovet for økt forståelse og åpenhet om sykdommen.

Det er godt kjent at antallet mennesker med Alzheimer og annen demenssykdom øker i vårt og lignende land. Kanskje mindre kjent at den sterkeste veksten i nye tilfeller skjer i lav- og mellominntektsland. Dette går klart fram av en rapport fra WHO.

Vi har mye ugjort i Norge blant når et gjelder bedre dagaktivitetstilbud, kunnskap om forebygging og økt  åpenhet. Men svært mange land er mye dårligere rustet enn Norge til å håndtere demens. Alzheimer og demens må derfor settes sterkere på dagorden i det internasjonale helsesamarbeidet, og de rike landene må sette større ressurser inn i forskning som kan komme hele menneskeheten til gode.

Dette var også budskapet fra Nasjonalforeningen for folkehelsen da utenrikskomiteen i Stortinget hadde høring om Norges internasjonale arbeid på helseområdet. Komiteen lyttet og sendte en klar beskjed tilbake til helseministeren. Helseministeren må følge opp, og bidra til at demens som et verdensomspennende folkehelseproblem settes tydeligere på den internasjonale dagsorden.

Reklamer