Stikkord

, , , , , , ,

Bilde Søndag er det tid for årets viktigste søndagstur, den du går sammen med 100.000 andre bøssebærere for TV-aksjonen. I år kan vi gå for Amnesty International, under slagordet «Stå opp mot urett».

Generalsekretæren i Amnesty International sier blant annet dette som begrunnelse for hvorfor vi bør støtte menneskerettighetsarbeid: «Hvis ikke menneskerettighetene gjelder for alle, gjelder de i virkeligheten ikke for noen. Hvis vi aksepterer at folk kan sperres inne uten lov og dom, at de kan mishandles, at de kan tvinges til et liv i ytterste fattigdom eller at de kan gis status som annenrangs borgere fordi de er kvinner, homofile eller romfolk, åpner vi for at vi selv kan behandles på samme måte.»

Søndag blir en merkedag for oss i Nasjonalforeningen for folkehelsen også. Da er det ett år til vi skal arrangere TV-aksjonen. TV-aksjonen 2013 skal brukes til å fremme forståelse og åpenhet rundt demenssykdom, fremme livskvalitet for mennesker med demens og til forskning på demensgåten.

Pleie og omsorg er i Norge et offentlig ansvar. Men frivillig engasjement trengs for å bekjempe ensomhet og isolasjon, gi menneskelig støtte i hverdagen – ikke minst til dem som er pårørende til demenssyke. Vi kalte søknaden vår for «Dagene som forsvinner», og planene våre handler om å bidra til å gi noen av de gode dagene tilbake til dem som får demens. Vi ønsker dessuten en kunnskapsdugnad mot tabu og fordommer, og for at man en dag kan lykkes bedre i forebygging og behandling.

Både Amnestys TV-aksjon og vår handler om å være medmenneske. Og begge aksjoner handler om respekt for vår likeverdighet som mennesker, uansett hvem vi er og hvor vi er i verden.

Lykke til Amnesty!

Reklamer