Stikkord

, , ,

Bilde«Hvor ofte er man ikke alene om å stole på den», sa Fredrik Stabel. I statsbudsjettene blir fornuften ofte unødig ensom. Fordi det er lite rom for å tenke lengre enn ett budsjettår om gangen, legges det for lite vekt på den solide dokumentasjonen som foreligger for at det er lønnsomt å forebygge.

I helsesammenheng handler forebygging om mye penger, men også mye mer. Det handler om å spare mennesker for sykdom og lidelse, i verste fall tidlig død. En analyse Helsedirektoratet viser til, forteller at bare 0,3 prosent av elevene på permanent basis må øke sitt inntak av frukt og grønnsaker, fra 250 gram til de anbefalte 500 gram pr dag, for at gratis frukt og grønnsaker i skolen skal være et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak. Dette burde tilsi at hele grunnskolen fikk gratis frukt og grønt.

Et annet eksempel er gang og sykkelveier som Transportøkonomisk institutt har beregnet som svært lønnsomt.

Røyking er fremdeles grisedyrt for samfunnet, i tillegg til å være farlig for den enkelte. Avhengig av hvor mye man trekker inn i regnestykket, koster det samfunnet mellom 8 og 80 milliarder kroner i følge en rapport fra Helsedirektoratet.Det gjør kampanjer, røykesluttkurs osv til ren butikk for samfunnet. Hver enkelt røykeslutter har stor betydning.

Vi er spent på regjeringens arbeid med en ny folkehelsestrategi som er varslet i 2013. Statsbudsjettet gir dessverre ingen grunn til forhåpninger til nye betydelige folkehelsetiltak. Sammen med Kreftforeningen, Diabetesforbundet og LHL vil Nasjonalforeningen for folkehelsen møte opp i finanskomiteen, utdanningskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i Stortinget og argumentere for fornuftige grep som kan styrke det forebyggende helsearbeidet, spare samfunnet for utgifter og spare mennesker i Norge for helsetrøbbel. Vi får håpe fornuften kan få selskap på den andre siden av komitebordene.