Stikkord

,

BildeGratulerer Amnesty! Da studiolampene var slukket i NRK i går, var det kommet inn over 200 millioner kroner. Det er imponerende.

Noen av oss fra Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk følge TV-sendingene i NRK i går for å lære før det er vår tur neste år. Det var flott å se over hundre NRK-ansatte i sving, og en vrimmel av artister og samfunnstopper som tok sin turn med å svare på telefoner eller bidra på andre måter.

TV-aksjonen er et stort og profesjonelt apparat som effektivt skaffer penger og oppmerksomhet til viktige saker. Men noe av det fineste, er å merke engasjementet og idealismen hos alle involverte – midt i all profesjonaliteten. Fantastisk er det også at dugnaden finner sted i hver eneste norske kommune hvor barn, ungdom og voksne, bedrifter og frivillige organisasjoner og folkevalgte er med.

Vi håper og tror at vi skal lykkes med å vekke engasjement også for vår TV-aksjon neste år. Vi skal samle inn penger til en sak som berører alle nesten hver eneste familie før eller siden – hva som kan gjøres for et lettere liv for mennesker med demens og deres pårørende.

Når vår TV-aksjon er gjennomført i 2013, ønsker vi at flere skal forstå bedre hva demens er. Det er viktig for at flere kan bli trygge på at de kan snakke åpent om sykdommen. Fortielse og fordommer legger stein til byrden for mange i dag. Kunnskap er også viktig for en tidlig diagnose og kunne utnytte mulighetene for forebygging.

En del av pengene skal vi bruke på å organisere økt frivillig innsats for å bringe mennesker med demens ut av isolasjon og ensomhet. Vi vil at flere skal få oppleve gode dager med glede og aktivitet. Så skal vi ta et krafttak for forskning.

Lykkes vi like godt som Amnesty, vil vi kunne realisere det største løftet for demensforskning som noen sinne er gjort i Norge. Vi kommer til å fortsette å etterlyse en sterkere innsats fra myndighetene til slik forskning, men det er gode tradisjoner i Norge for spleiselag til helseforskning.

Hjertelig velkommen til alle som vil bidra med smått og stort til en ny runde med verdens største dugnad neste år!