Stikkord

, ,

BildePå Manglerudhjemmet i Oslo gjør de ansatte sitt ytterste for å legge til rette for mennesker med demens. Siden sykehjemmet er spesielt tilpasset personer med demens, er det mye å lære her for alle som er opptatt av god demensomsorg. Tilretteleggingen gjelder alt fra fargevalg og innredning, til dagsprogram og aktiviteter. Alle som kommer for å bo der, blir møtt som enkeltpersoner.

Både beboeren og pårørende inviteres til en innkomstsamtale slik at det legges vekt på å finne ut mest mulig om hver enkelt, planlegges for trivsel og aktiviteter som kan ta vare på sanser og ferdigheter. Gjennom å følge normen for såkalt behovsstyrt bemanning, fremmes høy kompetanse hos de ansatte og tilstrekkelig personaltetthet.

Slik opplever de ansatte at det er nok bemanning, selv om det gjerne kunne vært behov for noen som for eksempel kunne ha tid til å gå skikkelige turer med de som er fysisk spreke.

Måltidene er særlig viktige. Da dekkes det fint, og slik at det blir lett for alle å orientere seg. Utdeling av medisiner og andre aktiviteter holdes unna, slik at det kan skapes ro og hygge rundt bordet. De ansatte er godt fornøyd med maten som serveres.

Så er vel Oslo kommune godt fornøyd og stolte av de flinke ansatte ved Manglerudhjemmet? Vel, ikke stoltere enn at det nå jobbes med å finne nye, private eiere. Institusjonen er såkalt konkurranseutsatt. Utgiftene skal ned, og kommunen selv kan ikke svinge sparekniven over pensjonsavtaler og annet slik private kan. Hvem er det egentlig som ønsker seg dette?

Forstå det den som kan.

Reklamer