Stikkord

,

BildeSist uke var jeg i Luster kommune, Sogn og Fjordane. Med lokal ildsjel Asborg Leirdal Kjærvik som guide, trålet vi kommunale eksempler på godt helsesamarbeid mellom frivillige og kommunen.

Et stoppested var tilbudet om balansetrening for eldre. Frammøtet var godt, noe som ikke minst skyldes at de som har meldt seg på, kan bestille drosje som blir betalt av kommunen – uten papirarbeid for den enkelte. Den kommunale fysioterapeuten som står for treningen, får hjelp av frivillige fra helselaget som serverer kaffe og lager en hyggelig samling når treningstimen er over. Dermed forebygges både fall og ensomhet, to av tre hovedutfordringer for omsorgstjenestene i framtida, i følge det såkalte «Hagen-utvalget» (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg).

Lure Luster har mange andre gode samarbeidsprosjekt også. Slik som treningssenteret i Gaupne som eies av kommunen og blant andre helselaget i fellesskap. Her gis ungdom billig ungdomskort og egne gruppetimer med blant annet spinning og eldre får rabatt og treningstilbud gjennom prosjekt «I 100 mot 100».

I følge Hagen-utvalget, er kognitiv svikt den tredje hovedutfordringen for omsorgstjenestene. Luster er på offensiven her også. Helselaget tilbyr pårørendekurs og samtalegrupper. Kommunen har demensteam som aktivt rekrutterer til dagaktivitetstilbud, for eksempel på Sie gard gard gjennom «Inn på tunet», og de setter  pårørende i kontakt med helselagets kurs.

Luster er ikke aleine om å være lur. I mange kommuner er det et solid og godt samarbeid mellom frivillige og kommunen, ikke minst med lokallagene i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Jeg er spent på hvor lur helseministeren vil være når Hagen-utvalgets NOU skal bli til en stortingsmelding til våren, og om han er lur nok når det gjelder tiltak for å utløse enda bedre samarbeid mellom frivillige og det offentlige om framtidas omsorgsutfordringer.