Stikkord

, ,

BildeOm folk beveger seg litt mer, spiser litt sunnere og om litt flere slutter å røyke, vil det gi store positive utslag på helsestatistikken. Dette et optimistisk budskap, som det er merkelig at ikke litt flere politikere følger litt bedre opp.

En interessant illustrasjon, er Storbritannias arbeid for å få folk til å spise mindre salt. Fra 2005 til 2008 fikk en til å redusere britenes saltinntak fra 9.5g til 8.1 g per dag.

Fordi salt er en så viktig faktor for høyt blodtrykk, som igjen er en viktig risikofaktor for hjertesykdom, beregner en at selv en så liten reduksjon, kan spare 8500 liv per år. For den enkelte er det knapt en merkbar endring. For samfunnet er den betydelig.

Mye av diskusjonen livsstil og helse dreier seg om at hver enkelt av oss må skjerpe seg. Tabloidavisene bidrar gjennom utallige «slik gjør du det»-oppslag. Hver enkelt av oss må selvsagt passe på kroppen, men et ensidig individfokus kan skygge for de mulighetene som ligger i god folkehelsepolitikk som effektiv medisin.

At det å legge til rette for å forebygge livsstilssykdom er et politisk ansvar, var også det klare budskapet da helseministeren nylig holdt samråd om sin nye stortingsmelding om folkehelse.

Det er flott at det skal komme en stortingsmelding om folkehelse. Den siste kom fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten i 2003. Nå er det opp til helseminister Jonas Gahr Støre å fylle folkehelsemeldingen sin med like effektive tiltak som røykeloven.

Våre råd til helseministeren, er å sørge for at meldingen inneholder tre klare tiltak som gjelder skolen: 1) Tydeliggjør skolen helseansvar. 2) Finne måter å sikre at alle elever får 1 time fysisk aktivitet hver dag. 3) Utvide ordningen med gratis frukt og grønt til hele grunnskolen.

Dette er tiltak som garantert vil føre til at barn og unge i Norge beveger seg litt mer og spiser litt sunnere.