Stikkord

,

BildeNorske barns spising av Kinderegg må holdes på et høyt nivå, ellers vil det ramme norsk næringsliv. Dette kan vi lese ut av budsjettinnstillingen til Helse- og omsorgskomiteen som skal debatteres i Stortinget i morgen. Budskapet kommer fra en samlet opposisjon i komiteen. I samme avsnitt siteres både statsminister og helseminister på at det så absolutt ikke er planen å forby Kinderegg. Men det forlanges likevel at den aktuelle forskriften om markedsføring rettet mot barn skal forelegges Stortinget, slik at en der kan forsikre seg om at slike dramatiske ting ikke skal skje. Et betydelig avsnitt vies saken.

For øvrig skal Stortinget i morgen banke igjennom at det skal brukes 146,7 milliarder kroner på helsa vår neste år. Omlag 7,5 milliarder kroner mer enn i fjor, skjønt økte utgifter gjør at den reelle økningen blir på om lag 3,1 milliarder kroner.

Stortingets helse- og omsorgskomite har et stort ansvarsområde. Selvsagt vil situasjonen i sykehussektoren, ventelister og mangel på sykehjemsplasser være de sakene som vil prege budsjettdebatten i morgen, forhåpentlig er siste ord sagt om Kinderegget som ingen ville forby.

Men av og til kan en få følelsen av en omvendt tyngdekraft i politikken: Jo mindre sak, jo mer styr.

Kun en vårsesjon gjenstår av denne stortingsperioden. I innspurten har regjeringen varslet minst to stortingsmeldinger om helse som bør få politikerne til å løfte blikket og se langt framover, ikke minst mot eldrebølgen som for alvor vil gjøre seg gjeldende først mot år 2025. Det kommer en stortingsmelding om framtidas omsorgstjenester basert på NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg, og det er bebudet en folkehelsemelding.

Det skal bli spennende å se om partiene løfter blikket noe mer enn i budsjettinnstillingen når disse meldingene skrives og behandles. Både det forebyggende, sektorovergripende folkehelsearbeidet og framtidas omsorgstjenester fortjener at vi tenker stort og langsiktig. Så skal det bli spennende å se om partiene vil snakke mest om de store beløpene eller de små i morgendagens helsedebatt.