Stikkord

, , ,

BildeStående applaus for helseministerens ambisjon om å sette folkehelse på dagsorden i valgkampen, slik Dagsavisen skriver i dag! Ingenting ville være bedre enn om vi fikk en valgkamp hvor partiene konkurrerte om hvem som vil gjøre mest for å forebygge sykdom.

Helseministeren håper nok ikke bare på en konkurranse, men også på konflikt og at det skal ytres motstand mot hans forslag.  Mens opposisjonen alltid kan skape partiskillelinjer ved å love mer enn regjeringspartiene for eksempel når det gjelder sykehus og eldreomsorg, er regjeringspartiene avhengig av å få fram ideologisk og prinsipiell uenighet når det går mot valg. Dette gjelder ikke bare den sittende regjeringen, men er en fordeling mellom en hver opposisjon og regjering.

Det gjenstår både å se hvor langt helseministerens og regjeringens ambisjoner virkelig strekker seg når det gjelder forebygging, og det gjenstår å se hvor uenige de andre partiene i realiteten vil være.

De rødgrønne har ikke monopol på å være pådrivere for folkehelsa. Det er nok å minne om at noe av det aller viktigste som har skjedd for folkehelsa de siste tiårene, var røykeloven som Krf sin helseminister Dagfinn Høybråten var sjef for. Høyre har i sitt utkast til nytt stortingsprogram et eget avsnitt om folkehelse. En god start.

At de ideologiske skillelinjene finnes, vises av og til tydelig i Stortinget. Som i stortingsinnstillingen om ny folkehelselov, hvor Frp og Høyre skriver at «det er viktig å presisere at individers rett til å ta frie valg og plikt og rett til å kunne ta ansvar for eget liv, gjør at folkehelsemessig gevinst ikke alene og i seg selv kan legitimere et politisk tiltak.»

Hva ligger det ellers an til i opposisjonens programutkast for neste periode? FrP skiller seg ut og vil svinge øksa mot en bærebjelke i den forebyggende helsepolitikken, nemlig regulering av alkohol og tobakk. De vil liberalisere alkohollovgivningen, senke aldersgrensen for sprit, fjerne polet og redusere avgifter på tobakk og alkohol.

Blant de andre partiene ser det ut til å være bred enighet om å videføre en restriktiv politikk når det gjelder alkohol og tobakk, så det spørs om FrP vil få så mye gjennomslag her. Men om de vil, kan dette bli et konflikttema i valgkampen.

Til Frps forsvar, skal sies at de er forsvarere av frukt og grøntordningen i skolen, mens dette er en omstridt ordning fra opposisjonen for øvrig. Røyke og drikke kan de unge tydeligvis gjøre, bare de er sikret «an apple a day».

Alle partier har potensiale for å bli bedre  når det gjelder en offensiv og konsistent politikk for bedre helseforebygging. Det skal bli spennende å følge debatten ut over våren, og se om det blir konkurranse om hvem som er best, eller konflikt om offentlige regulering og politiske tiltak vs individenes frihet og ansvar.