Stikkord

, , ,

BildeMange skvatt nok litt i godstolen da helseministeren på Dagsrevyen i går foreslo å skrote begrepet eldreomsorg. Siv Jensen ble i hvertfall dypt indignert og flau, som hun sa.

For de fleste er eldreomsorg et positivt ladet begrep og noe vi er for. Men det er verdt å ta seg tid til å høre etter hva helseministeren egentlig sa. For hvis eldrepolitikken bare skal handle om omsorg og pleie, mister vi av syne at de fleste eldre klarer seg godt i eget hjem.  Dagens eldre er en sammensatt gjeng av dels godt utdannede sprekinger til langt opp mot de hundre. Men ikke alle er friske, og ambisjonen i vårt velferdssamfunn må fortsatt være at alle skal få den helsehjelp og omsorg de har behov for – også sykehjemsplass når det er det rette. Enkelte politikere snakker om sykehjem som om det skulle være et mål at samtlige eldre i landet skal på sykehjem, jo fortere jo bedre. Det er ingen god visjon for eldrepolitikken. Målet må jo være at færrest mulig trenger å bo på institusjon, enten de er unge eller gamle. Nasjonalforeningen for folkehelsens visjon er at vi for det første legger forholdene til rette for at mange flere kan slippe å pådra seg sykdom, og kan være friske til høyt opp i alderdommen. For det andre at vi tilrettelegger omsorgstjenestene slik at vi kan fortsette å leve aktive og selvstendige liv også om vi får demens eller annen sykdom.

Når vi får behov for pleie av kompetent helsepersonale på døgnbasis er sykehus eller en sykehjemsplass nødvendig, må vi få det. Men mange av framtidas eldre vil kunne klare seg i en vanlig bolig livet ut, særlig om de får tilrettelagt boligen godt, og om de får den hjelpen de trenger både praktisk og helsemessig hjemme. Mer av eldredebatten bør handle om hvordan vi får tilrettelagt boliger bedre, hvordan vi kan utforme framtidas hjemmetjenester, hvordan ny teknologi kan tas i bruk til nytte for blant annet personer med demens. Ikke minst bør vi diskutere hvordan vi bedre kan forebygge helseplager og sykdom hele livet igjennom, slik at vi ikke bare kan leve lenge men også ha god helse og livskvalitet. Mye større vekt må legges på forebygging også i den eldre delen av befolkningen. Hvordan vi skal bekjempe ensomhet og skape gode møteplasser, fremme fysisk aktivitet og en meningsfylt tilværelse er andre viktige spørsmål, som kan bidra til en trygg, aktiv og meningsfull alderdom.