Stikkord

, , , ,

BildeAlle partiene snekrer nå på partiprogrammer for neste stortingsperiode. Her er noen av våre funn i utkastene når det gjelder demens:

Høyre har den beste beskrivelsen av hvilket helhetlig tilbud kommunene bør ha. De nevner også behovet for økt kompetanse og forskning på demens.

Krf viser også klart at de tar inn over seg den store velferdsutfordringen i veksten i antallet personer med demens innebærer. De har konkrete og gode punkter både for omsorg og forskning.

Venstres utkast skjemmes av et dårlig forslag når det gjelder GPS-bruk. De vil kreve forhåndsgodkjenning ved bruk av GPS for personer med demens. De bør droppe dette og slutte seg til lovforslaget som nå foreligger.

Arbeiderpartiets programkomite overrasker oss i positiv retning ved å ville lovfeste rett til dagtilbud for personer med demens. Det er vanlig å regne med at et godt dagtilbud kan utsette sykehjemsinnlegging med ett-to år. Fra før har regjeringen planer om en lovfestet plikt for kommunene til å ha slike tilbud (Demensplan 2015), men vi har lenge ment at dette ikke er tilstrekkelig. Vi krysser fingrene for at AP beholder dette punktet, og oppfordrer de andre partiene til å kopiere det.

SV vil ha teknologiske trygghetspakker for hjemmeboende personer med demens. Dette er et godt forslag, og i tråd med blant annet anbefalingene til Hagen-utvalget. Det vil bidra til  at flere kan bo trygt hjemme lenger.

Fyrop og pepper fra oss til Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet som ikke har nevnt begrepet demens i sine programmer i det hele tatt. FrP er blant de ivrigste når det gjelder å kreve sykehjemsplasser. Troverdigheten styrkes ikke akkurat av at de ikke nevner demens som er hovedårsaken til at eldre får behov for sykehjemsplass. Hele 80 prosent av de som bor på sykehjem har demens. Men det er bare for disse partiene å ta en kikk på innspillet vi har gitt dem, og hente seg fint inn i god tid før landsmøtene.

PS: flere partier bruker begrepet «demente». Vi er opptatt av å si «personer med demens». Om man har fått en demensdiagnose, skal ikke sykdommen plutselig bli ens hovedstatus her i verden. Det er viktig å bekjempe tabuer og stigma knyttet til demens og da er bevisst språkbruk viktig.