Stikkord

,

BildeDet er ingen grunn til å svartmale situasjonen innen pleie og omsorg i Norge, men alvorlig svikt forekommer. Denne uka har vi fulgt en sak gjennom Harstad Tidene, hvor en mann på 92 år med demens og omfattende pleiebehov, kun fikk tilbud om fem timers dagtilbud på et sykehjem. Dette lå 22 mil fra datteren som han var henvist til å bo hos, og kommunen stilte ikke opp med transport.

–          Alle som har et tilbud gjennom kommunen, har et forsvarlig tilbud, uttalte Gunnar Bergvik, helse- og sosialleder i Evenes kommune til Harstad Tidene 16.januar.

Situasjonen løste seg heldigvis. Det er rart hva noen runder i lokalavisa kan gjøre. Nå er 92-åringen lovet sykehjemsplass fra og med onsdag i neste uke.  Kommunen kom på bedre tanker, og innså at tilbudet ikke var forsvarlig likevel.

I forrige uke opprørte en annen sak oss kraftig. En sykehjemsbeboer i Dyrøy ble hentet av kona for å være hjemme i jula. Kona forsto at han hadde smerter da han skulle ta på seg skoa. I løpet av jula finner de ut at mannen har brukket lårhalsen, har lungebetennelse og er alvorlig dehydret.

–          Saken er tatt opp på avdelingen, og vi er kommet til at vi ikke kunne gjort så mye annerledes.

Dette sier faglederen ved omsorgssenteret, om vi skal tro Troms Folkeblad (bildet) som omtalte saken 8.januar. Saken får forhåpentligvis et etterspill hos fylkeslegen, slik at det kan avdekkes hva som har gått galt. Det er vanskelig å tro at ikke noe kunne vært gjort annerledes.

Mange gremmet seg grundig over saken TV2 omtalte i jula om Gunnar (95) som ikke lengre fikk lov til å spise middag med vennene sine ved omsorgssenteret like ved omsorgsboligen hans.

Det går an å gjøre feilvurderinger, men da gjelder det å hente seg raskt inn. Saken med Gunnar gikk i flere dager på TV2, før ordføreren i Årdal skar igjennom.

Noe feil og svikt vil det alltid være. Ingen vil tørre å arbeide i helsevesenet om det ikke skal finnes en viss forståelse for at det kan gjøres feil. Men det gjelder å ha rutiner for å rette opp og lære av feilene. Det gjelder også kunne fjellvettregel nr 8: «Vend i tide, det er ingen skam å snu».

Kommunene må ta et oppgjør med tendensen til å bruke en automatisk svarfunksjon som sier «alt kommunen gjør er riktig og forsvarlig».

Når noe er for godt til å tro det, så det det som regel det.. Når noe er for galt til at vi kan tro det skal være sånn, så er det ofte for galt til å være rett..