Stikkord

, ,

BildeDenne uka kom helseministerens nye tobakksstrategi som Nasjonalforeningen for folkehelsen har ventet utålmodig på. En evaluering fra WHO i 2010 konkluderte med at det tobakksforebyggende arbeidet i Norge hadde mistet farta, og at det var behov for å skjerpe innsatsen. WHO foreslo et tydeligere lederskap mot tobakk, flere kampanjer (ja, de virker), å kutte ut alle røykerom på arbeidsplasser (hallo Stortinget!), å beskytte barn bedre mot passiv røyking og gi folk mer konkret hjelp til røykeavvenning.

Med de foreslåtte endringene i tobakkskadeloven og den nye strategien, ser vi at helseministeren har en klar intensjon om å følge opp evalueringen.

I følge Helse- og omsorgsdepartementet dør 5000 norske kvinner og menn hvert eneste år av sykdommer som skyldes røyking. Tobakk er dermed den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges.

Løftet om mer hjelp til røykeslutt er bra. Det trengs. Veldig mange er motiverte for å slutte å røyke, men sliter med å få det til.

Samtaler om røyking mellom lege og pasient har vist seg å være effektivt, og tidobler muligheten til å bli røykfri. Vi er derfor glade for, og kommer til å følge med på helsemyndighetenes arbeid med å gjøre tobakksavvenning til en systematisk del av helsetilbudet til befolkningen.

Vi beveger oss i riktig retning mot et tobakksfritt samfunn. Et tegn på det, er nedgangen i antallet unge som røyker daglig. Nedgangen har vært fra 11 prosent i 2011, til syv prosent i 2012. Samtidig som ungdom dermed tar et par skritt fram, rykker de bakover gjennom en  økende snusing. 19 prosent av de unge snuser, mens det er 9 prosent i befolkningen totalt.

Det er mindre farlig å snuse enn å røyke, men det snusfornuftige er å kutte ut både røyk og snus. Trolig undervurderer veldig mange helserisikoen ved snus. I helseministerens tobakksstrategi er helsefarene ved snus ramset opp, med solide referanser. WHOs Kreftforskningssenter har klassifisert snus som kreftfremkallende. Det øker risiko for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule. I tillegg øker snus risikoen for død av hjertesykdom.

Med den kraftige økningen i snusing blant unge kvinner, er helsemyndighetene nå bekymret for økt snusing under svangerskap. Snusbruk under svangerskapet ser ut til å øke risikoen for fosterskader og dødfødsel tilsvarende det man ser ved røyking inntil 10 sigaretter daglig.

Gamle vaner er vonde å vende. Derfor er det bra at helseministerens første mål med i strategien er å arbeide for at unge unngår å begynne å røyke og snuse.