Stikkord

, ,

Bilde«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

Slik lyder første setning i FNs menneskerettighetserklæringen, artikkel 1. Det finnes ingen fotnote om at dette ikke gjelder om man får en hjernesykdom. Heldigvis.

Brudd på menneskerettighetene forbinder vi helst med land vi ikke ønsker å bli sammenliknet med. Men ser vi bakover i historien, ser vi mange eksempler på at menneskeverdet blitt gradert også i Norge – at grupper i befolkningen er blitt utsatt for behandling som på bestemte tidspunkt ikke lengre tåler dagens lys.

Det gjelder at vi er våkne og følger med på hvilke grupper og enkeltpersoner som i vår samtid blir utsatt for ting som ikke er forenelig med det syn at alle mennesker er likeverdige.

Mennesker med demens er sårbare, og ofte overlatt til andres beslutninger om hva de skal gjøre, hvor de skal være, hva de skal spise og hvordan helsa deres skal behandles. Det krever en bevissthet hos alle som tar disse beslutningene om at dette fremdeles er mennesker med individuelle rettigheter, følelser og behov.

Sist helg hadde Dagsrevyen flere reportasjer i forbindelse med saken om demenssyke Ole Fyrand som hadde fått sterke beroligende medisiner uten at kona var orientert.

Saken er dessverre ikke enestående, og reiser mange diskusjoner: Hvordan blir pårørende ivaretatt og lyttet til? Hvordan sikres kvaliteten i sykehjemmene bedre? Hva er de beste alternativene til piller når mennesker med demens blir urolige?

Dagbladets Marie Simonsen skriver i en klok kommentar i dagens avis «Vi ville ikke godtatt en slik behandling av små barn. Hvorfor gjør vi det med eldre?»

For en tid siden møtte jeg Lorentz Nitter som er demenskoordinator i Moss kommune. Han sa at «om kreftpasienter hadde vært utsatt for så mye dårlig behandling som personer med demens, ville en virkelig fått problemer med tilsynsmyndighetene.»

I tillegg til nok omsorgsressurser i kommunene, høy kompetanse og fastsatte standarder for god demensomsorg, trenger mennesker med demens det vernet som ligger i en høyere respekt i samfunnet, og en tydeligere forståelse for at de som har demens er enkeltpersoner med nøyaktig det sammen menneskeverdet som før de fikk en hjernesykdom.

PS, bildet er fra Orkerød sykehjem i Moss hvor det arbeides målrettet med å redusere medisinbruk. På «Kællerommet» kan gamle snekkerferdigheter hentes fram og gi gode minner og mestringsglede.