Stikkord

,

Slice of bread cartoon characterDet skal bli spennende å se hva helseministeren har tenkt å gjøre ut av sitt engasjement for skolemat. Blir det fulgt opp på noe vis i den kommende folkehelsemeldingen? Eller i det siste statsbudsjettet i denne stortingsperioden? Blir det i det minste et punkt Arbeiderpartiets nye program? Hvis ikke, er utspillene bare prat.

Jonas Gahr Støre argumenterer for  skolemat med brødskiver og egenbetaling. Det lyder realistisk. Ettersom elevene må ha med egen mat i dag, har vi en slags egenandel i allerede. Det burde være greit om skolemat betales dels ved egenandel, dels ved at kommunene får investeringsmidler til kjøleskap og brødkniver.

Man skulle tro saken kunne debatteres med senkede skuldre. Men når skolemat hele tiden skal diskuteres som et skolepolitisk tiltak, går det galt. Argumentene må sorteres bedre, og læring og ernæring må diskuteres på riktige premisser.

De fleste er vel enig i at læring og næring henger sammen. Men når statistikken viser at de fleste elevene har med seg matpakke av ok kvalitet, er det grenser for hvor mye mer læring vi får med skolemat.

De beste argumentene for skolemat er ikke knyttet til læring, men til helse, overvekt og sosiale forskjeller både i helse og læringsutbytte. Rundt tjue prosent av dagens åtteåringer er overvektige. Veldig mange av dem vil slite med vekta når de blir voksne, og få redusert livskvalitet som følge av dette. Noen av dem vil pådra seg alvorlige sykdommer som følge av vekta.

Statistikken viser at problemene følger sosiale skillelinjer. Dette taler sterkt for å bruke skolen hvor en kan nå alle alle barn, for å fremme sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Bevilgningene som må til, må sees som helsebevilgninger og ikke gå på bekostning av lærere og skolebøker. Dette er investering for lavere helseutgifter i framtida.

VG skriver i dag at kunnskapsministeren og helseministeren oppretter et nytt nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse rettet mot barnehager og skole. Det høres ut som et fint tiltak. Men helseministeren har nå skapt forventninger til noe langt mer håndfast når det gjelder skolemat, så det må ikke stoppe der.