Stikkord

, ,

walking training

En svært viktig Alzheimer-nyhet dukket opp i innboksen min i dag. En artikkel fra CBS News omtaler en gjennomgang som Ontario Brain Institute i Canada har gjort av 55 studier om fysisk aktivitet og Alzheimers sykdom.

Rapporten viser at folk over 65 år, og som er fysisk aktive, har omtrent 38 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle hjernesykdom, slik som Alzheimer, enn de som er fysisk inaktive.

–          Dette er det sterkeste beviset så langt for at fysisk aktivitet gjør en påviselig forskjell på håndteringen og utviklingen av Alzheimers sykdom, sier lederen for forskningsinstituttet, dr. Donald Stuss i oppslaget.

En god nyhet er det også at det ikke er all verden som skal til: 150 minutter moderat til kraftig fysisk aktivitet per uke, eller en halv time fem ganger i uka. Intensitetsnivået defineres til å være aktivitet som gjør. «breathing harder while still allowing a person to sing.»

Funnene underbygger det Nasjonalforeningen for folkehelsen er svært opptatt av, nemlig at vi må få tettere kobling mellom folkehelsepolitikken og omsorgspolitikken. Satser vi på å endre de usunne vanene, kan vi oppnå svært store gevinster når det gjelder friske og selvstendige leveår inn i alderdommen. Mer og mer underbygger at jevnlig fysisk aktivitet er noe av det aller beste vi kan gjøre for helsa, både hjertet og hjernen.

Tidligere i vinter sendte Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen og LHL et innspill til helseministeren med forslag om en langvarig og stor kampanje for å få aldersgruppen 50+ mer i aktivitet. Fra før vet vi at fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge både kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom. Det er viktig at myndighetene tar innover seg dokumentasjonen som viser at dette også gjelder demens, slik at forebygging blir en mer sentral del av den nasjonale demensplanen, og at det blir lagt vekt på å informere bedre hva vi selv kan gjøre for å forebygge demens.