Stikkord

, ,

Man shouting on the phone

Overskriften er ikke ironisk ment. Vi er vel i overkant dyktige til å klage her til lands, men det er ikke alltid de mest berettigede klagene som framføres.

Helsetilsynet mener flere burde klaget på sykehjemmene. I følge NRK mottok Helsetilsynet litt i overkant av en klage per kommune i fjor, i gjennomsnitt (500 klager, 428 kommuner). I 40 prosent av sakene konkluderte tilsynet med at det forelå brudd på regelverket, med andre ord at det var svært god grunn til å klage.

Vi trenger gode systemer for kvalitetssikring av de offentlige tjenestene, og for ivaretakelse av den enkeltes rettigheter. Særlig når vi snakker om mennesker som i liten grad kan slå i bordet på egne vegne.

Mer må gjøres ved standardsetting, rapporteringsrutiner og kompetanseutvikling. Stortinget har nå til behandling en rapport fra Riksrevisjonen som blant annet konkluderer med at «Mange kommunar har svak styring og kontroll med tenester som er viktige for brukarane.»

Men mye er også på stell i Norge i form av lover og forskrifter, klageadgang og tilsynsmyndighet. Avgjørende for at systemet virker er det at folk kjenner til sine rettigheter og vet hvordan de kan klage.

En klage som framføres på bussen eller over lunsjbordet fører sjelden til noe. Klager i mediene fører ofte fram i enkeltsaker, men da har gjerne trøbbelet kommet svært langt og det er ikke alltid at de formelle veiene har vært forsøkt.

Uten rapporter om svikt, mangler og eksempler på opplevd dårlig kvalitet, blir det dårligere muligheter for å tette hull og reparere feil. Derfor er det viktig med systemer som fanger opp klager, og at folk bruker muligheten til å klage.

Kommunene må først og fremst sørge for at det blir få grunner til å klage, men også oppmuntre folk til å bruke de formelle klagemulighetene. Brukerne av omsorgstjenestene og deres pårørende må få god veiledning i hvor de kan henvende seg om det oppstår problemer. Nasjonalforeningen for folkehelsen gir råd gjennom Demenslinjen, 815 33 032 .

Ansatte må få god nok oppbakking av lederne sine i vanskelige situasjoner, til å takle klager.

Det er svært mye å være fornøyd med i Norge. Men for de som opplever å bli sviktet og få dårlig behandling, er det liten trøst at ting i gjennomsnitt er bra.