Stikkord

,

BildeI dag lanserte Helsedirektoratet kampanjen «Ta samtalen». At de hadde valgt Nasjonalforeningen for folkehelsen som sted for lanseringen, tar vi som et godt tegn på at helsemyndighetene legger merke til oss som interesseorganisasjon for demenssyke og deres pårørende.

Målet med kampanjen er større åpenhet rundt demens, og at flere skal gå til tidlig til legen om de har symptomer på demens. Selv om det ikke finnes medisiner i dag som kan kurere for eksempel Alzheimers sykdom, er en tidlig diagnose viktig. Da kan en del gjøres for å bremse sykdommen, og mye kan gjøres for å sikre trygghet og god livskvalitet.

Åpenhet og klarhet rundt diagnosen gir også den som er syk og de pårørende muligheter for å planlegge sammen, og gjøre viktige avklaringer mens det ennå er mulig.

Det er derfor all grunn til å støtte intensjonen i Helsedirektoratets kampanje. MEN arbeidet for å få flere til å snakke åpent med sine nærmeste og fastlegen, må følges av innsats for å sikre at legene tar i mot slike pasienter på en god måte. Mange av de som henvender seg til Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje er fortvilet fordi de ikke synes de blir tatt på alvor av legen sin, tross for klare tegn på demens. Ofte hører vi at det tar flere år å få stilt en diagnose.

Demens er også en vanskelig diagnose å forlate legekontoret med, og ingen burde oppleve at de blir overlatt til seg selv. Dette er dessverre ikke en selvfølge.

På dagens pressekonferanse koblet helseminister Jonas Gahr Støre slagordet fra en tidligere TV-aksjon til temaet demens: «Ingen er bare det du ser». Og han sa at eldre og mennesker med demens har rett til å bli sett som individer som alle andre i vårt samfunn.

Om vi alle legger dette verdigrunnlaget til grunn for hvordan vi møter mennesker med demens, både i helsevesenet og for øvrig, vil flere tørre å ta de vanskelige samtalene og vite at de blir tatt i mot med respekt for at de som enkeltpersoner fremdeles er noe mye mer enn en diagnose.

PS,

Det er viktig å kjenne til de viktigste tidlige tegnene på demens. I mange tilfeller vil denne informasjonen også gi trygghet for at en selv eller pårørende ikke har demens. Les om de 10 tidlige tegn her.