Stikkord

,

BildeNorske barn blir lettere, kan vi lese i VG i dag. Det er en sannhet med noe modifikasjon. Nyhetssaken er at mens det var en klar stigning fra 2008 til 2010, er tallet på overvektige barn nå stabilt. Fortsatt er 16 prosent av 8-åringene overvektige. Tallene stammer fra siste runde med veiing av 3.klassinger som gjennomføres av skolehelsetjenesten for Folkehelseinstituttet.

Jeg er enig med prosjektleder Ragnhild Hovengen ved Folkehelseinstituttet som sier i VGs oppslag at foreldre gjør så godt de kan. Foreldre ønsker det beste for sine barn, og de ønsker å være gode foreldre. Intensjonene er det sjeldent noe i veien med, men det er ikke dermed sagt at det alltid er så lett. Både barn og foreldre trenger god drahjelp fra barnehager og skoler, men også ansvarsbevisste aktører når det gjelder reklame, spredning og omsetning av kaloribomber.

Undersøkelsen sier ikke noe om sosial bakgrunn for barna, men det er grunn til å tro at de sosiale forskjellene vi ser i helse blant voksne også slår ut blant barn. Noen husker kanskje oppslag om mange undervektige barn på vestkantskoler i Oslo i sammenheng med denne veiingen.

Både de sosiale forskjellene og at såpass mange barn faktisk er overvektige, gjør at barnehager og skoler må brukes mer aktivt i det forebyggende helsearbeidet. Barn må uavhengig av hjemmebakgrunn få hjelp til gode vaner, og kunnskaper om å ta vare på egen helse.

Overvekt blant barn skyldes den samme dårlige miksen som vi voksne utsettes for: Konstant tilbud om energirike ting å putte i munnen, i kombinasjon med muligheter for et rikt liv sittende stille foran en skjerm.

Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør vårt for å redusere stillesittingen. I dag gikk startsskuddet for årets hoppetaukonkurranse hvor over halvparten av landets barneskoler er med. Hoppetaukonkurransen er akkurat det den gir seg ut for – en konkurranse om å hvem som hopper skikkelig mye hoppetau i en viss periode. Men selvsagt med et alvorlig underliggende budskap om at barn trenger å være i bevegelse og leke ute.