Stikkord

, ,

Menneskeheten har brukt tid på å forstå hva vi har i hodeskallen. Hippokrates var på sporet allerede rundt 400 f.Kr og mente hjernen var sentrum for intelligensen, mens Aristoteles mente at hjernen var blodets kjølemekanisme, og at hjertet var sentrum for intelligensen (Wikipedia)

Selv om vi fremdeles har hjertesorg og magefølelse, vet vi nå at det er i hodet det virkelig skjer.

Framover vil ny kunnskap om hjernen kunne komme i økende takt. Nylig la president Obama fram forskningssatsingen BRAIN. Dette skal innebære en fullstendig kartlegging av den menneskelige hjernen, og ny forståelse av hvordan vi husker, tenker og lærer, samt hva som skjer når hjernen blir syk.

Amerikanske demensorganisasjoner var begeistret da presidenten i årets ”State of the union”-tale sa at: Today, our scientists are mapping the human brain to unlock the answers to Alzheimer’s”. Nå er dette fulgt opp gjennom BRAIN og en bevilgning på 100 millioner dollar.

Det er ikke bare i Norge vi regner med en dobling av antall personer med demens de kommende tiårene. Det samme gjør EU, USA og WHO. Det er derfor ingen tid å miste når det gjelder forskning på årsaker, forebygging, diagnostisering og behandling. Dessuten trengs forskning på omsorgsløsninger, og hvordan samfunnet skal håndtere de økende omsorgsoppgavene.

I planene for TV-aksjonen til høsten inngår en stor satsing på demensforskning. Vi vil prioritere forskning som kan føre til at færre får demens i framtida. Samtidig vil vi gjøre det vi kan for å fremme god livskvalitet for dem som har demens i dag. Sist uke samlet vi rundt 50 forskere fra alle de relevante forskningsmiljøene hos Nasjonalforeningen for folkehelsen, for å få råd om hvordan midlene bør brukes. Lykkes vi godt med TV-aksjonen til høsten, kan det bli et stort løft i norsk målestokk. At det er stort behov for midler og mange dyktige forskere som står klare, er det ingen tvil om.

Hva om regjeringen i høst bestemte seg for å skyte inn like mye som TV-aksjonen vil innbringe til demensforskningen? Da kunne vi få et skikkelig spleiselag.

Kjære Jens, du er vel godt i gang med talen for Arbeiderpartiets landsmøte neste helg. Hva med å ta en Obama, og kline til med noen gode målsettinger om demensforskning, og at flere skal kunne leve livet ut med en frisk hjerne?