Stikkord

,

Står du med en fot på grillen og en i fryseren, kan man si at gjennomsnittstemperaturen er ok. Men gjennomsnittstall er ofte villedende.

Ser vi på gjennomsnittlig levealder om noen år, kan det komme til å si lite om folkehelsen totalt sett. For det kan ligge an til å bli svært store forskjeller i våre muligheter til å oppnå en høy alder. Samtidig som det gjøres medisinske og sosiale framskritt som gjør at mange få et svært langt liv med god helse, ser vi trender som kan innebære alvorlige tilbakeskritt.

VG kunne for noen dager siden fortelle at barn som er født i dag, muligens kan se fram til å feire både 120 årsdag og 150-årsdag. Det gjenstår det å se hvor mange jevngamle venner man kan regne med i 120-årsjubileet. Jeg synes det er både skremmende og lovende med slike utsikter, kanskje mest skremmende før vi vet noe mer om hvilken livskvalitet vi kan få i åra etter fylte hundre. Pensjonstilværelsen kan jo også falle noe lang om den skal vare i over åtti år.

Mens noe går i retning av at vi blir stadig eldre,og har god helse til langt opp mot hundre, går andre trender på en skremmende måte i motsatt retning. Mange av dagens unge vil pådra seg helseproblemer som kan gå ut over både livskvalitet og livslengde.

Forskning.no omtalte i forrige uke dansk forskning som viste at nær halvparten av fete menn i 20-årene fikk alvorlige tilstander som diabetes og hjerteinfarkt før de fylte 55 år. Forskerne har fulgt 6500 danske menn fra de var 22 år til 55 år.

Forsker Charlotte Bjørk Ingul, ved NTNU er blant dem som har engasjert seg sterkt i debatten om hvordan vi kan fremme bedre forebygging av helseproblemer blant bant og unge. Det gjør inntrykk å høre om hennes og kollegene ved NTNUs forskning som viser at sterkt overvektige ungdommer har nedsatt hjertefunksjon sammenliknet med normalvektige ungdommer. Hvis de ikke får hjelp til kosthold og trening – hvordan har hjertet deres det når de er 50? Hvor gamle får de bli?

Dette er forhold som taler sterkt for å starte tidlig med å forebygge fedme blant barn og unge, og bruke barnehager og skoler som arena.

Økningen i overvekt og fedme kan endre statistikken som de siste årene har vist en svært positiv nedgang i tidlig sykdom og død som følge av hjerte- og karsykdommer i vestlige land, skriver Forskning.no.

Et langt liv, og ikke minst et langt liv med god livskvalitet og fravær av sykdom er et gode vi må sørge for at alle får muligheter til å oppnå. Det er ikke spørsmål som kan reduseres til et ansvar for den enkelte, selv om det selvsagt er det også.

Men hva synes vi egentlig om utsiktene til å bli 150 år?