Stikkord

For våre folkevalgte er det siste uka i siste stortingssesjon før valget. Hvert år skjer det samme – store saker og viktig politikk bankes igjennom mens vi ellers er opptatt med å studere værmeldinger, gå på sommeravslutninger og forberede ferie.

I går gjorde stortingspolitikerne unna behandlingen av stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg».

Vareopptellingen fra debatten viser fem forslag fra en samlet opposisjon, seks fra konstellasjonen KrF og FrP. Seksten (!) fra FrP aleine, og to fra KrF aleine. Venstre har ikke noe medlem i Helse- og omsorgskomiteen. Det skal bli spennende å se om det er noen av forslagene som skal hentes fram fra skuffen etter valget til høsten.

Et av forslagene fra KrF og FrP, tilsvarer Nasjonalforeningens utvalgte hovedsak for vår viktigste demenssak i valgkampen:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge fram sak for Stortinget med forslag til kommunal plikt og individuell rett til dagtilbud for personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2015.»

Dette fikk også Venstre sin stemme under avstemmingen. Vi noterer dermed at dette må være en god kandidat for de tre til å forhandle med Høyre om, dersom det skulle bli regjeringsforhandlinger til høsten.

Forslaget hadde fortjent mer oppmerksomhet i debatten, og støtte fra flere.

Regjeringens plan er at kommunene skal få innført plikt til å ha dagaktivitetstilbud til personer med demens, når tilbudet er bedre utbygd. Det går i sneglefart nå, og kan ta vinter og vår. Men verre er det at det ikke vil gi noen sikkerhet for at de som trenger det, får et godt dagtilbud.

Mennesker kan få demens i mange ulike faser av livet. De fleste er riktig gamle, men mange er også i alderen under 65 år. Mange har ektefeller som fremdeles er på jobb, og noen vil fremdeles har mulighet til å kunne gjøre en innsats selv i arbeidslivet om det legges godt til rette for det. For mange vil et standardtilbud fra kommunen hvor man kommer for å være på dagtid passe dårlig. Innføring av en slik individuell rett til dagaktivitetstilbud er det som skal til for at kommunene skal innrette tilbudene slik at de passer den enkelte, og slik at alle som har bruk for et tilbud vil få det.

Arbeiderpartiets Håkon Haugli sa dette i debatten: «Et godt utbygd dagaktivitetstilbud gir økt livskvalitet og bidrar i tillegg til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse.»

Nettopp. Det er derfor dette er så viktig, og derfor gode dagaktivitetstilbud kan være en nøkkel til en svært viktig side av morgendagens omsorg.

Line Henriette Hjemdal (KrF) tok opp at bare 9,3 pst. av menneskene med demens, i dag har et dagtilbud og at tilbudet har blitt bygd ut med en prosent årlig siden 2005. Hun spurte statsråden om dette nivået er tilstrekkelig til at regjeringen vil starte arbeidet med en lovfesting og fikk følgende svar fra statsråd Jonas Gahr Støre: Svaret er nei, det er ikke nok. Når vi sier at det må være en realitet ute, tror jeg ikke vi nødvendigvis skal vente på at det er 100 pst., men det må være en realitet før man går til lovfesting.

Vi vil oppfordre sterkt til at regjeringen forlater denne logikken. Det er viktig at kommunene faktisk er i stand til å etterleve rettigheter befolkningen får. Men det blir ikke fart i kommunene før de får en klar plikt, og på noen områder er det nødvendig med en individuell rett, om tilbudet skal bli slik at det faktisk treffer behovet.

Vi kan lære av barnehageutbyggingen. Det gikk rundt 30 år fra den første barnehageloven kom, til kommunene fikk utbyggingsplikt. Så gikk det enda ca fem år før barn fikk en rett til barnehageplass, og nå begynner vi å få et tilbud som treffer behovet sånn noenlunde.