Stikkord

BildeDu vet at enda en gang skal klassen se hvor treig og klønete du er. Du har ikke sjans til å komme over den bukken. Et eller annet får deg til å miste farta rett før du skal satse, og du må bare slepe deg over..

Noe er galt med gymtimene. I går kunne vi lese i VG at en av tre hater gym. Ferske endringer i læreplanen vil kanskje hjelpe, men et ironisk uttrykk man av og til hører i lærerkretser, er at «en hver ny læreplan kan tilpasses min undervisning». Lærenes kompetanse og undervisningsmåter er helt avgjørende for hvordan elevene opplever fagene.

Vi må ha kroppsøvingslærere som forstår hvor komplisert alt med kroppen er i den alderen hvor man burde vært skiltet med «under ombygging»…

Vi må ha kroppsøvingslærere som vet at når det står i læreplanene at elevene skal vurderes i sin helhetlige kompetanse, så har cooper-test bare begrenset verdi.

Både kroppsøvingslærere og de som har ansvaret for fysisk aktivitet-timene på barnetrinnet, må ha riktig kompetanse. Flere kroppsøvingslærere bør ha formell kompetanse i faget. Skolelederne må forstå at riktig kompetanse her, er like viktig som i alle andre fag.  Nasjonalforeningens fagkonsulent for fysisk aktivitet Gry, opplevde under  sin praksis i forbindelse med kroppsøvingslærerstudiet, at en lærer ble spurt om å steppe inn i en kroppsøvingstime fordi hun var tynn. Et svært tynt bevis på kompetanse, vil jeg mene.

Det er forholdvis nylig avklart fra vår avtroppende kunnskapsminister at i «faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering.» Dette vil kunne gi mulighet for at flere elever skal kunne oppleve mestring.

Det er trettifire år siden jeg gikk på barneskolen, men jeg kan når som helst framkalle indre bilder fra gymsalen på Klyve samfunnshus. De er ikke blant mine beste skoleminner. Jeg var helt sånn midt på treet i gym, ikke så sportslig av meg. Og med noe overdrevne reflekser når det gjaldt å unngå ting som kunne gjøre vondt, slik som å krasje med bukken.

Jeg vet ikke hvordan læreplanen den gangen så ut, men minnene er i hvertfall ikke i tråd med dagens formålsbeskrivelse: Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Det er trist at så mange skal ha et dårlig forhold til et så viktig fag, det tredje største når det gjelder timetall i grunnskolen. Men bringes praksis nærmere det faget er på papiret, burde mye kunne endres.

Målet om en times fysisk aktivitet hver dag, bør være noe annet enn en times kroppsøving hver dag. I tillegg til gymtimene kan elevene få egne timer til fysisk aktivitet, slik som på 5. – 7. trinn. Det kan også legges inn fysisk aktivitet i de andre fagene, slik de arbeider systematisk med for eksempel Trudvang skole i Sogn og Fjordane.

PS, Nasjonalforeningen for folkehelsen har utviklet vårt eget undervisningsopplegg om kropp og helse i tilknytning til TV-aksjonen, og i samarbeid med Gyldendal. Dette finnes på her på Salaby.