ImageNoe var begynt å bli merkelig med vår gode nabo, den koselige, pratsomme damen på noenogseksti over veien for barndomshjemmet mitt, hun som jeg hadde kalt tante og spist brødskiver med Sunda hos. Hun var begynt å oppføre seg rart. Det var blitt umulig å få henne til å sitte og ta en kopp kaffe når hun kom på besøk. I stedet for det vanlige, rutinemessige «å, ikke lag noe styr for min del» med påfølgende overgivelse og kaffedrikking, ville hun bare fort hjem igjen. Det ble sagt at den dyktige husmoren ikke kunne lage mat lengre. Det ble flere og flere historier om hvordan hverdagene der over veien skar seg. Etter hvert fikk problemene et navn: Alzheimer.

Alouis Alzheimer fulgte Auguste D gjennom år med sykdom, og fikk undersøke hjernen hennes etter at hun døde. Han så og beskrev hvordan hjernen hennes var skadet, og siden fikk hjernesykdommen hans havn. Tross dette funnet, var det også blant medisinere vanlig til langt opp i 1970-årene å se på demens som et resultat av aldring og ikke sykdom. Problemet med denne tilnærmingen, ble en usynliggjøring av alle dem som ikke var gamle og som likevel fikk demens. I dag vet vi at de fleste som rammes er eldre, men slett ikke alle.

De neste ukene vil dere møte mennesker med demens og deres pårørende gjennom kampanjen for TV-aksjonen. Det er ekte historier som fortelles, og de viser oss at demens rammer mennesker i ulik alder og med ulik bakgrunn.

Demens angår oss alle på et eller annet vis. I en undersøkelse fra Helsedirektoratet, forteller halvparten av de spurte at de kjenner noen i familien, som har eller har hatt demens.

I radioreklame, TV- og kinoreklame og på reklameplakater kommer dere framover til å se spørsmålet: Hvem skal du gå for?

Vi trenger 100 000 bøssebærere for å dekke to millioner husstander i løpet av to timer 20.oktober. Meld deg som bøssebærer og gå for en du kjenner. Uansett om du kjenner noen eller ikke – gå også for din egen framtid. En sterkere forskningsinnsats kan bidra til at flere kan leve livet ut med en frisk hjerne. Gå for et samfunn hvor mennesker som har demens lettere kan snakke om demenssykdommen sin, og møter mer forståelse. Gå for at de som har demens blir møtt med mer romslighet og støtte i hverdagen.

Du kan melde seg som bøssebærer på blimed.no eller telefon 02025. Gå også gjerne inn på vår Facebook-side hvor du kan spille inn din egen filmsnutt om hvem du vil gå for.