COLOURBOX6786729Det er en tettere sammenheng mellom hjerte og hjerne enn de fleste av oss kanskje er klar over. Hjernen er et organ i kroppen, ikke en datachip. Vi merker at det går langsomt rundt der oppe om det blir lite mat, søvn og bevegelse. Hjernen holder det ikke gående uten blodgjennomstrømning, energi og hvile.

Det er mye vi ikke vet om årsaker til Alzheimers sykdom og annen demenssykdom. Det må forskes mye mer. Men det finnes også en del forskning som blant annet viser at de samme livstilsfaktorene som er viktige for hjertet, også er viktig for hjernen.

En viktig fellesnevner er blodtrykket. Går vi med for høyt blodtrykk, er det skadelig både for hjertehelse og hjernehelse. Vi merker ikke nødvendigvis at det er høyt, så det er viktig å få tatt en sjekk av og til.

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer en rekke forskningsarbeider innen hjerte- og karmedisin. Uten slik forskning, hadde vi manglet den kunnskapen vi nå har om forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom. De siste tiårene har tallene for tidlig hjertedød sunket drastisk, noe som er en viktig årsak til at gjennomsnittlig levealder i Norge har økt.

En økt forskningsinnsats for å forstå hvorfor vi får demens, hvordan vi kan forebygge bedre, bremse eller behandle sykdomsutviklingen kan gi flere et langt liv med en frisk hjerne. Derfor skal en stor del av midlene fra TV-aksjonen gå til forskning på demens.

Både hjerte- og hjernemedisin er komplisert. Da er det veldig godt å vite, at det forskningen så langt viser når det gjelder forebygging, er overkommelig å sette seg inn i. I hvertfall så lenge en konsentrere seg om å vite hva vi skal gjøre, og ikke går i detaljer om hvorfor.

For det første: Det som er bra for hjertet, er også er bra for hjernen. Følg myndighetenes forskningsbaserte kostholdsråd, vær i fysisk aktivitet minst en halv time om dagen, stump røyken og pass på alkoholforbruket.

Både hjertet og hjernen trenger å være i aktivitet. Men på samme måte som du ikke trenger å løpe maraton eller gå Birken for å holde hjertet i form, trenger du ikke kvalifisere deg for medlemsskap i Mensa for å trimme hjernen.

Selv har jeg et motto om å balansere snusfornuft og livsnytelse:  Også måtehold må praktiseres med måte. Holder man seg til rådene ovenfor i hverdagen, kan du skeie ut en gang i blant.

God lørdag – og husk at du i morgen kan kombinere dagens søndagstur med en investering i din framtids hjernehelse!

PS – ring 02025 for å få vite hvor du kan gå med bøsse, og husk å minne alle om å ta ut kontanter!