bildeTohundreogtjuefiremillioneretthundreogtjuenitusentrehundreogsyttifire kroner. Eller 224 129 374.

TV-aksjonen ble akkurat den fantastiske dugnaden vi håpet. Samfunnet oppleves som fragmentert for oss som vokste opp med en radiokanal, null nett og niks mobil. Det er ikke lengre så mye som virkelig samler oss, bortsett fra TV-aksjonen og 17.mai.

Alle var med. Barn holdt basarer. Bedrifter bidro med både solide pengebidrag og ubetalte tjenester. Folk bar bøsser i hver krik og krok av landet. Bøssene ble fylt, og mange bøssebærere fortalte at de hadde fått mange fortellinger om demens med på kjøpet. Bøssene dro inn over 120 millioner! Kontantenes tid var ikke forbi likevel! Våre folkevalgte i regjering og Stortinget bidro med en god sum.

På nettstedet giverstafett.no kan dere se resultatene av by- og kommunekampene og hvilke fylker som ga mest per innbygger. Mye av dette skyldes ringestafettene hvor lokalt næringsliv utfordret hverandre.

Noe av det morsomste var auksjonen med en rekke oppsiktsvekkende auksjonsobjekter.(Se bildet – strikket sau, kr 5600). Sjekk ut QXL her for en oversikt over artige objekter til fantastiske priser.

Pengene skal komme svært godt med til informasjon og opplæring, frivillig aktivitet og lokale tiltak som skal gi gode opplevelser for personer med demens, og til forskning.

Men TV-aksjonen hadde betydning langt utover det som gjelder pengene.

Mange flere har fått øynene opp for at demens kan ramme alle, og at de som har demens er like ulike mennesker som alle andre. Ganske mange er midt i livet. Noen er småbarnsforeldre. I sykdommens tidlige fase kan folk som så absolutt snakke for seg selv, slik som Finn Robin Sørlle og Stig Atle Aavik som ble intervjuet i studio under TV-sendingen. De trenger å få hjelp til å opprettholde så normale hverdager som mulig. Andre trenger et omfattende pleie- og omsorgstilbud. Det må de få, basert på hvem de er og har vært som enkeltpersoner, og med et sterkere vern om deres menneskeverd.

Jeg håper mange flere har fått øynene opp for at det finnes en organisasjon som blant annet arbeider spesielt for interessene til mennesker med demens og deres pårørende – Nasjonalforeningen for folkehelsen, med lokale helselag og demensforeninger. Mange opplever at det er godt å være i et organisasjonsfellesskap med mennesker som deler erfaringer med demens, at det er godt å ha en organisasjon i ryggen å hente råd og støtte hos, og som kan være et talerør inn mot myndighetene, både nasjonalt og lokalt.

TV-aksjonen ble en kjempedugnad, en stor innsamlingssuksess og et omfattende folkeopplysningsarbeid. Jeg våger å tro at den vil kunne gi noen varige ettervirkninger:

Etter TV-aksjonen vet mange mer, og trolig vil flere tørre å snakke åpent om demens.

Etter TV-aksjonen har vi fått bedre arbeidsbetingelser for en sterk frivillig innsats for bedre livskvalitet for mennesker med demens.

Etter forskningen vil demensforskningen i Norge få et historisk løft.

224 millioner takk til alle som bidro!

Reklamer