Stikkord

Bilde

Fremskrittspartiet har alltid vært tilhenger av ordningen med gratis frukt og grønt for skoleelever. De andre borgerlige partiene  har gått og ventet på en anledning for å gå på epleslang i ungdomsskolen. Kristelig Folkeparti var først for, men så ombestemte de seg og ville heller ha informasjon om frukt enn frukt.

Fremskrittspartiet kritiserte til og med at det ikke ble noe fullt skolemåltid da lovbestemmelsen om gratisordningen ble behandlet i Stortinget. Nå har de gitt etter for Høyre og de andre, og foreslått at elevene fra neste skoleår må betale for frukt og grønt. Dette går fram av den såkalte tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Dermed avvikles et betydelig folkehelsetiltak. Det er veldig synd, og nesten ubegripelig. Verken pengeknipe eller mageknip som følge av for store inntak av frukt og grønt forklarer saken.

Hvis ett land i verden skulle kunne gi skoleelevene sine et gratis eple om dagen, så måtte det da være Norge. Når det likevel kuttes, er det fordi regjeringen synes andre ting er viktigere å bruke penger på. Elevenes fruktpenger inndras for å bidra til finansiering av slikt som kutt i arveavgiften. Tilsammen gis det 8 milliarder i skattelette. Regjeringen mener altså at det var så mye penger til overs i statskassa, men ikke penger nok til å gi ungdomsskoleelevene en frukt om dagen.

De fleste skolelever i Norge spiser relativt sunt, men det er også grunn til å bekymre seg for høyt inntak av sukker og fett, og for lite frukt og grønt. Mange har foreldre som vil passe på å tegne et fruktabonnement når det ikke lengre blir gratis frukt. Men en del elever starter skoledagen på tom mage. En del har også tomme kjøleskap hjemme. En del elever går feks for ostepop til lunsj. Det er ikke nødvendigvis disse elevene som kommer til å sikre seg et abonnement på frukt og grønt. All erfaring tilsier at egenandeler gir sosial skjevhet. Mange av de som kunne trengt det mest, vil nå gå glipp av gode vitaminer og fiber som de har fått gratis fram til nå. Vi kan også regne med at en del skoler kommer til å si nei til å være med i abonnementsordning når ikke dette er lovregulert.

Jeg håper riktig mange foreldre kommer til å bli like irritert som meg over dette. Slaget er slett ikke tapt. Regjeringen må fremmes et lovforslag om at elevenes rett til gratis frukt og grønt på skolen skal oppheves. Dette må på høring til alle berørte. De store helseorganisasjonene i Norge støtter gratisordningen, blant annet Kreftforeningen, Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke i tillegg til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Jeg håper mange andre også kommer til å protestere.