Stikkord

Senior female friends laughing together«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.» Utsagnet kommer fra Jens Meinich som grunnla Røde Kors sin besøkstjeneste.

Med midler fra TV-aksjonen, starter Nasjonalforeningen for folkehelsen i 2014 opp et landsomfattende arbeid for å rekruttere og lære opp frivillige til å bli en «aktivitetsvenn» for mennesker med demens. Mange som har fått demens blir sittende mye passive, fordi de ikke har så lett for å orientere seg og støter på mange praktiske vansker. Isolasjon og ensomhet blir ofte en følge, både for den som har demenssykdom og deres pårørende. Aktivitetsvennene skal fokusere på at de en person med demens fremdeles kan gjøre.

Noen har gått foran, og har allerede mye å lære bort. Med midler fra Extrastiftelsen, har Nasjonalforeningen for folkehelsen i år startet prosjektet «Aktivitetsvenn» i Rogaland. I Møre og Romsdal er en spennende samarbeid om prosjektet «Treningsvenn» i gang, finansiert av Helsedirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag i Namsos, Namsos demensforening, har siden 2011 gjort en imponerende jobb med sine «turvenner». I forkant av TV-aksjonen viste NRK en reportasje herfra. I reportasjen møter vi to trivelige karer – Øyvind og Kjell. Pensjonisten Øyvind drar hver mandag på besøk til Kjell som har demens, og bor på sykehjem. Kjell kan ikke gå ut aleine, men sammen med Øyvind blir det turer i skog og mark, eller kafebesøk. De to gjør også eller praktisk arbeid sammen, som maling og hagearbeid. Det er lett å se at de to har gjensidig glede av vennskapet. Kjell har blitt i bedre form i løpet av det halve året de to har møttes. Øyvind på sin side sier: – Hvis jeg bare skal sitte inne som en ubrukt pensjonist, så er det jo ikke noe kjekt.

Abeidet i Namsos har kommet i gang takket være ildsjeler slik som Lise Vannebo, leder av Namsos demensforening. De frivillige ildsjelene er kjernen i det frivillige arbeidet. Men med litt apparat rundt dem, kan de tas bedre vare på. De bør kunne lene seg på noen med oppgaver som administrasjon, regnskap og opplæring. De frivillige trenger også noen som støtter opp, ser og anerkjenner den jobben de gjør. Det er dette som gjør at frivillighet ikke er gratis, selv om det er billig.

Gjennom midlene fra TV-aksjonen, får vi mulighet til å sette arbeidet med «aktivitetsvenn» i system. Om kort tid vil vi utlyse ti stillinger som frivillighetskoordinatorer som skal få ansvar for hver sin region, og som hovedsakelig skal sette i gang arbeid med å rekruttere og lære opp aktivitetsvenner, og finne måter å knytte sammen aktivitetsvenner og personer med demens, gjerne i samarbeid med kommunene.

Følg med – kanskje dette er noe for deg?

Reklamer