Cloud regjering

En rask og uhøytidelig oppsummering av den første debatten om helsebudsjettet etter valget, ser du på bildet her – en ordsky basert på hele referatet. Ord vi gjerne skulle sett her, var for eksempel forebygging og folkehelse.

I budsjettet som ble vedtatt sist mandag, ble sykehusene nok en gang en vinner med 2,7 milliarder ekstra. Regjeringen lover at alt som heter sykehuskøer straks skal bort. Lang venting på viktig behandling vil ingen ha, men det er synd hvis hele strategien for mindre helsekø skal bestå i mer penger til reparasjon, og ikke også en offensiv satsing på å forebygge sykdom.

Helseministerens innlegg i debatten gir grunnlag for en slik mistanke, noe som fikk Senterpartiets Kjersti Toppe til å spørre Høie om han står fast på den forebyggingsstrategien som Jonas Gahr Støre la fram i «NCD-strategi 2013-2017.  

Etter Høies svar er det fremdeles uklart hva i strategien han er for, og hva han ikke vil følge opp. Fra før vet vi at i hvertfall ett tiltak er avlyst – ekspertutvalget som skulle se på hva som kunne gjøres for mer fysisk aktivitet og bedre kosthold i skole og barnehage. Vi venter spent på om Høie vil holde fast ved Gahr Støres plan om å opprette et folkehelseråd bestående av blant andre de største organisasjonene som arbeider med ikke-smittsomme sykdommer. Vi hører stadig helseminister Høie understreke betydningen av samarbeid med frivillige.

Demens ble heller ikke nevnt nok til å bli med i ordskyen. Men ut i fra budsjettinnstillingen ser vi at stortingspolitikerne har fått med seg at vi ønsker oss en ny statlig demensplan, og det ser ut til at komiteen er opptatt av gode dagaktivtetstilbud. I budsjettinnstillingen har en enstemmig komite sagt:

«Komiteen vil påpeke at ved å etablere dagtilbud for hjemmeboende personer med demens kan man utsette behov for institusjonsplass i lengre tid. Disse dagtilbudene gir mening i hverdagen og kan også være til avlastning for pårørende. Komiteen støtter lovfesting av et slikt dag- og aktivitetstilbud.»

Dessverre er det ingen tiltak i budsjettet som kan få opp farten i etablering av dagtilbud. Tvert imot har regjeringen nå inndratt 200 millioner som var satt av til dagaktivitetstilbud i budsjettet for 2013 fordi kommunene ikke har ønsket å bruke midlene. Fremdeles har bare rundt 9 % av alle personer med demens et dagaktivitetstilbud. Fremdeles hører vi om folk som må slutte i jobb, eller trappe ned jobb fordi de må være hjemme og passe på en ektefelle som har fått demens. Her er det et tydelig hull i vårt velferdssystem.

Dersom strategien til regjeringen fortsatt skal være å arbeide for en lovfestet plikt til å gi dagtilbud den dagen tilbudet er ferdig utbygd, betyr det at vi dessverre ikke vil se snurten av en slik lovbestemmelse på mange, mange år.

I stedet for mer sommel og nøling her, bør regjeringen legge opp til at kommunene skal få dekket alle driftsutgifter i forbindelse med opprettelse av dagaktivtetstilbud, ikke bare en liten del som i dag. Så må det påbegynnes et arbeid med en individuell rett til dagaktivitetstilbud. Noen vil ha behov for noen få timer i uka, andre trenger et tilbud som dekker den tiden ektefelle er i jobb. Det er bare når vi får en slik rett, at vi vil få avdekket det reelle behovet for dagaktivitetstilbud.

Straks over jul starter regjeringen arbeidet med 2015-budsjettet. Da er det mulig å rette opp «feila fra i fjor».