Stikkord

, , , ,

BildeMange har latt seg inspirere og begeistre av «demenslandsbyen» i Nederland. Blant annet har Bærum kommune sagt at de vil sette i gang et pilotprosjekt for noe tilsvarende. I Nasjonalforeningen for folkehelsen skvatt vi litt første gang vi leste om demenslandbyen. Så nederlenderne for seg at mennesker med demens skulle måtte bo i egne byer? Sånn var det heldigvis ikke.

Demenslandbyen De Hogeweyk er et tilbud til mennesker med demens i en fase der det trengs et døgnkontinuerlig omsorgstilbud. Det som tidligere var et tradisjonelt sykehjem, er bygd om til et slags samfunn i miniatyr. Beboerne kan delta i kjente hverdagsaktiviteter som de kan mestre når det legges til rette. En reportasje som er lagt ut på youtube gjør det lett å forstå den begeistringen tilbudet har vakt.

Gode sykehjem i Norge gjør mye av det samme. De gjør seg godt kjent med nye beboere, og bestreber seg på å skape en atmosfære av hjem og ikke sykehus. De er opptatt av aktivitet, bruker musikk aktivt, har sansehager og/eller annet minnearbeid, og legger vekt på mestringsopplevelser.

Men god livskvalitet for personer med demens avhenger av mye mer enn gode sykehjemstilbud. De fleste av dem som lever med demens bor hjemme i et vanlig nærmiljø.

De trenger gode dagtilbud, god avlastning for pårørende, teknologi som kan lette hverdagen hjemme, og hjemmebaserte tjenester som er tilpasset den enkeltes behov og funksjonsnivå. De trenger åpenhet og forståelse fra alle. De trenger ikke en demenslandsby, men en demensvennlig by.

Mens Nederland har fått et fyrtårn for god døgnkontinuerlig omsorg, har Storbritannia fyrtårnene for de demensvennlige byene, eller dementia friendly communities. Dette har vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen latt oss inspirere av, og blant annet har vi oversatt 10 råd for butikker og servicenæring som vil bidra til et demensvennlig samfunn. Dette arbeidet skal vi trappe opp som en del av oppfølgingen av TV-aksjonen. Ordføreren i Moss, Tage Pettersen, tok sporty i mot en utfordring under TV-aksjonen om å bidra til Moss som en demensvennlig by, og han har kastet seg ut i oppgaven.

Demens rammer mange som er fysisk friske og som både trenger og har muligheter for et aktivt liv. Vi trenger økt kunnskap og årvåkenhet på arbeidsplasser, i butikker og andre servicebedrifter, innen transport osv, slik at personer med demens kan oppleve bedre forståelse og støtte i hverdagen.

Det viktige er at lokalpolitikerne tenker helhetlig om hvordan kommunen kan legge til rette for personer med demens, slik at alle kan oppleve en best mulig støtte fra symptomer melder seg, til diagnose og videre oppfølging, fra et avgrenset hjelpebehov til et omfattende heldøgns behov.