Stikkord

, , , , , , ,

BildeI morgen fremmer Senterpartiet et godt forslag i Stortinget. De ber regjeringen om å legge opp til en ordning som sikrer elever på 1. til 10.trinn minst en time fysisk aktivitet om dagen. Flere av partiene har ivret for dette, og det er temmelig nøyaktig ett år siden KrF la fram et lignende forslag, og fikk støtte fra AP, SV, Sp og Frp.

Med andre ord skulle det være et solid stortingsflertall for en regulering i skolen som sikrer en times fysisk aktivitet hver dag. Det er klokt av Senterpartiet og de andre å snakke om en time daglig fysisk aktivitet, og legge opp til at skolene kan finne fram til ulike måter å oppnå dette på. Det viktige er at skolene får en plikt og elevene får en rett, slik at dette ikke bare blir opp til de mest engasjerte og kreative skolene å få til.

At det er gjennomførbart å sikre elevene en time fysisk aktivitet uten at det behøver å koste noe særlig finnes det nå noen gode eksempler på. I dag fikk jeg være med stortingsrepresentantene Kjersti Toppe (SP) og Per Olaf Lundteigen (SP) til Sylling i Lier kommune, Buskerud. Ved Oddevall og Syllingen skole har de siden august hatt prosjektet «Sunne og aktive Liunger». Her er målet bedre fysisk aktivitet og helse for elevene, bedre trivsel, motivasjon og læring og en bedre arbeidsplass for de ansatte. I prosjektet er de også opptatt av sunt kosthold.

Tiden til fysisk aktivitet finner de ved å utvide skoledagen med 30 minutter, legge inn litt friminutt-tid og ved å legge opp til fysisk aktivitet i fagene. På bildet her ser dere 2.klassinger som spretter rundt i gymsalen og regner. På vei til skolen traff vi elever på 5., 6. og 7. trinn som kombinerte oppgaveløsning med å gå og løpe.

Rektor Roar Bogerud fortalte at foreldrene den første tiden klaget over at elevene var utslitte når de kom hjem fra skolen. Men etter hvert har elevene rett og slett kommet i bedre form og nå støtter foreldrene helhjertet opp. Med smarte løsninger for tidsbruken, går treningen ikke ut over skolearbeidet – tvert imot holder skolen høye ambisjoner for elevene når det gjelder blant annet lesing og regning.

Respekt, motivasjon og mestring er slagord i prosjektet. Bevegelsesglede og «aktive barn er glade barn» er andre formuleringer som går igjen. Sånn må det være. Resultatet skal være elever som ikke bare deltar med liv og lyst i skolens opplegg, men også tar med seg gode holdninger og glede over å være i aktivitet seinere i livet.

Fortjener ikke alle barn dette?