Stikkord

, , , , , ,

BildeMange har allerede hatt glede av ny aktivitet, ny kunnskap og gode opplevelser på grunn av TV-aksjonen i fjor høst. Takket være alle de gode kreftene vi kan spille på lag med, er vi sju måneder etter TV-aksjonen godt i gang.

I romjula lyste vi ut 36 millioner forskningskroner til det nyetablerte Demensforskningsprogrammet. I alt er 82 millioner av TV-aksjonspengene satt av til forskning på årsaker, forebygging og behandling av demens. Tolv gode prosjekter har kvalifisert seg til å bli vurdert av habile fagpersoner fra andre land, som skal foreslå hvilke som skal få penger. Tidligere minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, skal lede et eget og tungt kompetent styre for programmet på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Denne uka har vi hatt første samling med 11 nyansatte og entusiastiske prosjektledere for en av storsatsingene våre – «Aktivitetsvenn»-prosjektet. De skal rekruttere og lære opp frivillige som ønsker å bidra til at mennesker med demens kan få en mer aktiv og innholdsrik hverdag. Noen husker kanskje NRK-innslaget før TV-aksjonen hvor Øyvind og Kjell fra Namsos forteller om sitt gode vennskap etter at Øyvind ble Kjells aktivitetsvenn. Vi håper det skal bli mange som disse over hele landet.

I skrivende stund ligger enda en tykk bunke bevilgningsbrev på pulten min til attestering. Ca 20 millioner av TV-aksjonsmidlene skal brukes til lokale tiltak i regi av våre lokallag, og gjerne i samarbeid med andre gode krefter. Det blir mange små og litt større arrangementer og tiltak over hele landet. Noen gløtt inn i dagens bunke kan gi en pekepinn om hva disse pengene går til. I dag skal 25 000 kroner sendes til et lag som vil lage en aktivitetsgruppe for personer med demens. De får også 10 000 kroner for å arrangerer en hyggekveld, hvorav 5 000 kroner ekstra fordi dette laget har involvert personer med demens i planlegging og gjennomføring. Samme lag søkte om å få dekket utgifter til et kreativt høneprosjekt. Her skal det bygges hønsehus, og flere generasjoner skal trekkes med i driften! Det mangler ikke på kreative planer.

En annen søker får penger til et informasjonsmøte med tema «Kjennetegn og behandlingsmuligheter ved demenssykdommer». Et lag skal arrangere svømming og fjellturer for personer med demens, og sang og musikk går igjen i flere søknader.

Det er rom for mange nye søknader om små og store gode tiltak for å spre forståelse og åpenhet, livskvalitet og deltakelse for mennesker med demens. Mer informasjon om hvordan det kan søkes finner dere her.