BildeFølgende ble fanget opp av en flue på veggen på et hotell i Hurdal tidligere i vår, der regjeringen satt og forhandlet om revidering av budsjettet for 2014:

«Kjære kollegaer, jeg synes det er viktig at summen av laster i befolkningen er konstant. Mange slutter nå å røyke. Til gjengjeld drikker folk veldig mye mer, men det er ikke sikkert de drikker nok til å kompensere for helsegevinsten ved å slutte å røyke. La oss derfor se om vi kan ta noen små steg mot et enda høyere alkoholforbruk. Det må ikke bli for drastisk, for da blir det bare krangling med Knut-Arild og sånn. Kan vi ikke i det minste gjøre det slik at de som står over røyk på taxfree’en heller kan kjøpe mer å drikke?»

«Javel, Bent, bra forslag. Hva koster dette da finansiminister?» hørte flua statsministeren si.

«Det vil koste 100 millioner, men jeg er helt enig med helseministeren at vi må holde summen av laster konstant. Jeg synes dessuten det er feil at vi skal ha så mye penger i statskassen, så vi bør også konstant kutte større summer fra inntektene, kom det fra finansministeren.

Da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt fram, viste det seg at flua hadde hørt rett, og at dette var mer enn bare «gode rykter». For her kan vi lese: «Kvoten for avgiftsfri import endres fra 1.juli 2014 slik at avgiftsfri kvote for tobakksvarer kan byttes i 1,5 liter vin eller øl. Forslaget anslås å gi et provenytap på om lag 100 millioner påløpt og 80 millioner bokført i 2014.»

Provenytap er finansdepartementalsk for inntektstap. Når det lages statsbudsjett må statsrådene legge like mye vekt på hvordan en skal kompensere for inntektstap som hvor man skal finne penger til nye tiltak. Slik er det for oss alle – går inntektene ned, må vi gjerne skru ned forbruket også. Poenget er altså at regjeringen nå vil bruke 100 millioner kroner på at vi som ikke røyker skal få kjøpe mer alkohol i stedet når vi har vært på tur.

Man kan godt si det er en fillesak. Men politikk handler om å prioritere. I et land hvor alkoholforbruket har økt sterkt de siste tiårene, er det virkelig viktig å bruke 100 millioner kroner på å legge til rette for mer avgiftsfritt alkoholsalg?

Om vi først skal bruke 100 millioner til å premiere folk som ikke røyker, eller få folk til å slutte å røyke, kunne vi ikke funnet på noe bedre enn dette?

*forutsetter at du er villig til å drikke mer