Stikkord

, , , , ,

BussSå har Stortinget igjen diskutert spørsmålet om en time fysisk aktivitet i skolen, og flertallet har konkludert med at vi venter og ser litt til om dette kanskje vil skje av seg selv.

Alle partiene er enige om at det er viktig. Sammen konkluderer Kirke- undervisnings- og forskningskomiteen i innstillingen med at det kan spares både liv og penger på mer fysisk aktivitet i befolkningen, og at det er bekymringsfullt at vi er blitt så stillesittende. Komiteen sier sogar at det nå bør settes «tydelige mål om fysisk aktivitet i skolen».

Skal vi våge å tro at saken tar noen museskritt framover? Kunnskapsministeren sier i hvert fall følgende i debatten 12. juni: «På spørsmålet om han vil sørge for at det er mulig med en time fysisk aktivitet hver dag, er svaret ja. Jeg mener det finnes veldig mange gode eksempler på skoler som får det til og gjør det.» («Han» er altså statsråden selv).

Med dette bekrefter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han gjerne ser at skolene finner måter som gjør at de oppnår en time fysisk aktivitet om dagen, og når han står i Stortinget og sier han vil «sørge for» innebærer det også et løfte om å arbeide aktivt med saken. Det merker vi oss.

Jeg har tidligere nevnt Sylling skole i Buskerud som eksempel, og vi har det flotte prosjektet «Daglig fysisk aktivitet i skulen» som skal prøves ut i Sogn og Fjordane kommende skoleår. Det er ingen tvil om at skoler og kommuner som vil, kan få til en time fysisk aktivitet innen dagens rammer. Problemet er at alt for få faktisk gjør dette i dag, og derfor er det nødvendig med en formell sikring av tilbudet. Det haster med å få til en endring av livsstilen til norske barn og unge, ellers vil vi se resultater av all stillesittingen i helsestatistikkene om noen år. Den grenseløse tålmodigheten hos regjeringspartiene og Venstre i denne saken går på helsa løs.

Vi sitter ikke stille mens vi venter på mer handlekraft fra Stortinget. Som frivillig organisasjon bidrar vi med konkrete tilbud om lavterskel trimtilbud for folk i alle aldre en rekke steder i Norge. Vi jobber også med holdninger og motivasjon. Sammen med Kreftforeningen, Diabetesforbundet og LHL har vi den siste tiden fått hjelp av Berlevåg Mannssangforening til å inspirere til måter å skaffe Dine 30 på – den livsviktige halvtimen med aktivitet om dagen som vi voksne anbefales.

PS! Skal du til Arendalsuka i august? Se her og kom på frokostmøte om temaet fysisk aktivitet i skolen.