Photographer Michael FolmerEt tema i den svenske valgkampen som har fenget vår interesse, er et utspill om 100 timer mer kroppsøving. Utspillets talsmann er ingen ringere enn dagens utdanningsminister Jan Björklund og hele regjeringen stiller seg bak.

Det har skjedd livsstilsforandringer i løpet av noen tiår der stadig flere ungdommer sitter helt stille. Det finns mer hurtigmat enn før, og barn og unge blir skysset til ulike aktiviteter i stedet for å gå. Alt dette gjør at behovet for at ungdommer rører på seg øker, sier Björklund til svt.

Samme mann har måttet svare for «kraftig forsämring» i de siste rundene med internasjonale PISA-tester i lesing, matematikk og naturfag.(Svenske skoleresultater kan det altså sies mye om, men ikke her). Det interessante å legge merke til er at naboene våre åpenbart er bedre til å ha flere tanker i hodet på en gang enn hva den norske skoledebatten tyder på.

I vår skoledebatt settes krav om mer fysisk aktivitet og sunne måltider opp mot kunnskap og læring. En av de mest ivrige i disse øvelsene er Venstre, søsterpartiet til Björklunds Folkparti.  

Vi trenger også mer fysisk aktivitet i skolen. Men Norge slår Sverige så det suser når det gjelder antallet kroppsøvingstimer. I følge oppslaget på svt.se har svenske elever bare 500 timer kroppsøving i grunnskolen. Vi har 701 timer fra 1. – 10.trinn. I tillegg har vi fått valgfaget fysisk aktivitet og helse som er blitt et populært valg hos våre ungdomsskoleelever, og vi har ekstratimene til fysisk aktivitet på 5. -7.trinn.

Vi er med andre oss ikke så verst. Kroppsøving er et viktig kunnskapsfag med krav til teoretisk kompetanse, og ikke bare fysisk aktivitet. Det vi trenger mer av, er først og fremst mer aktivitet hver dag som sikrer elevenes helse og som gir glede og motivasjon til å fortsette å være aktive utenfor skolen. Med litt mer innsats og systematikk kunne vi fått sikret en time fysisk aktivitet om dagens for alle våre elever i grunnskolen.

Slik vinden blåser nå, ser det ut til at det blir regjeringsskifte i Sverige og at Björklund må pakke skolesakene. Men viljen til mer fysisk aktivitet ser ut til å være bra på motsatt politisk side også.  Sosialdemokratene uttaler:

– Inför daglig fysisk aktivitet i skolan – lika självklart som varm lunch. När varm lunch infördes i Sveriges skolor år 1946 var det ett enormt viktigt politiskt beslut – både för elevernas hälsa och deras inlärning. Daglig fysisk aktivitet är minst lika viktig och borde vara lika självklar som varm lunch.

Det lyder bra.