Stikkord

, , , , , , , , , , ,

HøieDenne uka kom en god nyhet fra helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han vil starte arbeidet med en ny statlig demensplan, og han vil gjøre det i samarbeid med dem som er mest berørt. Dette har stått øverst på sakslista når vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen har møtt folkevalgte de siste åra. Vi noterer en viktig seier, og legger merke til at Høie har lyttet godt til våre ønsker for hvordan den nye planen bør lages. Selvsagt er det innholdet som etter hvert vil avgjøre hvor fornøyde vi kommer til å være med planen, men beslutningen om en ny plan innebærer i seg selv flere viktige signaler.

For det første at helseministeren ser at vi ikke kan løse dagens eller morgendagens omsorgsoppgaver uten å adressere demens spesielt. Demens er en av de aller viktigste årsakene til behov for omsorg og pleie hos eldre, og dessuten en årsak til at mange mennesker får store omsorgsbehov også tidlig i livet. For det andre innebærer en statlig demensplan at det ikke skal overlates til kommunene alene å sørge for god demensomsorg. Det er behov for ekstra penger, kompetanse og felles standarder for å sikre et likeverdighet og godt tilbud i alle kommuner. For det tredje har helseministeren tatt innover seg at vi ikke får god politikk på dette området uten en tett dialog med dem som er mest berørt. Nasjonalforeningen for folkehelsen er invitert til å samarbeide om å utarbeide den nye planen, og vi har lovet å bidra til å organisere arbeidet med brukermedvirkning, slik at helseministeren får innspill fra personer med demens og deres pårørende. Gjennom møter med mange medlemmer av våre lokale demensforeninger og tillitsvalgte vet jeg at det er mye kunnskap, erfaring, og gode ideer å hente for helseministeren.

Noen viktige innspill har vi allerede gitt, og et par hovedkrav kom fram da nyheten ble presentert i NRK på tirsdag. Noe av det som haster mest, er å få bedre rutiner for å stille diagnose og en bedre oppfølging i den første tiden etter at diagnosen er stilt. Et annet hastepunkt er dagaktivitetstilbud som kan sikre meningsfylt innhold i hverdagene, fysisk og sosial aktivitet, og avlastning for pårørende. Når det gjelder dagtilbud bør ikke regjeringen vente til den nye demensplanen er ferdig før det settes fortgang i arbeidet. Etablering av dagtilbud i alle kommuner var et viktig mål i Demensplan 2015, og et mål som dessverre i liten grad er oppnådd. Helseministeren burde allerede nå i høst ha sørget for penger i statsbudsjett for 2015, slik at kommunene kan få fullfinansiert dagaktivitetstilbud, og ikke bare få dekket en andel som nå. Etter hvert bør det bli en rettighet for alle med demens å ha et slikt tilbud. Tilbudene må bli utviklet i samarbeid med brukerne, slik at alle kan få et innhold som passer dem. Dette blir helt sikkert et viktig tema når helsedepartementets demensplanskrivere skal ut og møte personer med demens og deres pårørende.

PS: På bildet er helseministeren i samtale med Finn Robin Sørlle som er en av dem som har demens, og som har hatt flere viktige informasjonsoppdrag for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Noe av det som opptar han er at mennesker med demens trenger å være i fysisk aktivitet.