Stikkord

, , , , , ,

Hand washing in the summer of clean waterVi har brukt tiden godt siden TV-aksjonen for ett år siden. Det skulle bare mangle ettersom slagordet var «Ingen tid å miste»! Innsamlingsbeløpet på 229 millioner finansierer nå en femårsplan for frivillig aktivitet og bedre livskvalitet for mennesker med demens, for forskning på årsakene til demens og på spredning av informasjon og kunnskap om demens. Hver uke siden årsskiftet har vi delt ut penger til gode lokale arrangementer og tiltak som skaper mer liv og røre på sykehjemmene, mer kunnskap om demens, og gode møteplasser for de mest berørte.

For noen få uker siden ble de første 36 av i alt 81 millioner TV-aksjonskroner til demensforskning delt ut til fire store forskningsprosjekter. Forskningsmidlene skal brukes innen vårt Demensforskningsprogram, som nå ruver som det hittil største økonomiske løftet i Norge innen forskning på årsaker til demens, behandling og forebygging. Gjennom dette programmet legger vi også vekt på at forskere med ulike faglige ståsted skal samarbeide.

I løpet av høsten kommer vi i gang med å rekruttere og lære opp aktivitetsvenner og finne folk som ønsker å motta en aktivitetsvenn. Dette gir en helt ny mulighet for frivillige som ønsker å bidra til at en person med demens lettere kan pleie interessene sine, være fysisk aktiv og få gode opplevelser.

Pengene fra TV-aksjonen betyr svært mye. Men en annen side ved TV-aksjonen som var like viktig: Den fikk mange flere til å snakke om demens, og ga mange flere kunnskap om demens. Folk som selv har en demenssykdom sier at det ble lettere å snakke åpent om demens etter TV-aksjonen. Mange sier også at TV-aksjonen hjalp dem til bedre forståelse for situasjonen til mennesker som står dem nær og som har demens. Mangel på åpenhet og forståelse skaper en ekstra byrde for mennesker som har en alvorlig sykdom. Jobben med å lette denne byrden knyttet til demens, er ikke over og blir sikkert aldri gjort en gang for alle. Men det er grunn til å tro at TV-aksjonen hjalp oss noen gode skritt framover.

Årets TV-aksjon handler også om noe som er viktig for folkehelsen: rent vann. Se filmen om Agnes i Tanzania som er et av de mange barna må bære tungt og bruke mye tid på å hente vann til familien. Med pengene fra TV-aksjonen vil Agnes være blant den millionen mennesker som Kirkens Nødhjelp vil gi rent vann der de bor. Så bli med og ta årets viktigste søndagstur 19. oktober!