summer landscapePå budsjettdagen sendte Helse og omsorgsdepartementet ut en pressemelding med overskriften «Samarbeid for bedre folkehelse». «Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet», heter det i ingressen. Den tanken er god.  Men regjeringen har et litt finurlig syn på hva det er å styrke noe.

Regjeringen skryter av 30 millioner til friluftsliv. Vel og bra samtidig nedlegges en støtteordning på 35 millioner som frivillige organisasjoner kunne benytte til å fremme fysisk aktivitet. Så skryter de av 10 millioner ekstra til sykkelvei langs kommune og fylkesvei. Samtidig reduseres bevilgningen for sykkelveier totalt.

I følge denne pressemeldingen har regjeringen har et raust syn på hva som er forebyggende helsetiltak. Slagordet ser ut til å være «alt for folkehelsen». Dette er fire av tilsammen tretten punkter:

  • Mer penger til integrering av flyktninger i kommunene.
  • En milliard til opplæring av lærere.
  • Styrking av familievernet.
  • Satsing på skogsbilveier.

Det klart det ikke er bra for helsa å bo på asylmottak. Dårlige lærere er ikke bra for noe. Skilsmisser eller vold og krangel er selvsagt helseskadelig. Skogsveier som det er lettere å kjøre tømmer på, får kanskje flere ut i skogen.

– Mangelen på skogsvegar er den store flaskehalsen for å få ein betre bruk av skogane våre, sier Sylvi Listhaug i Landbruksdepartementets egen pressemelding.

Helt enig, Listhaug, det er et virvar der ute – humpete stier, uasfalterte veier, elgtråkk og myr.

Utfra dette ganske romslige synet på hva som er folkehelsetiltak kunne regjeringen tatt med bortimot hele statsbudsjettet i sin pressemelding om folkehelse.

I prinsippet er det ingen grenser for hva som er helserelevant. Men vårt råd er å satse skikkelig på de tiltakene som vi vet virker.