Children playing in the summer parkVi er blant de slappeste folkene i verden. Hvordan vil vi ha det om noen tiår hvis vi ikke lykkes i å ta tak i stillesitting og vektøkning? Hva vil skje med sykefraværet, uføretrygding og målet om at vi skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet levealder? Hvordan skal vi takle eldrebølgen om vi samtidig får flere som pådrar seg helseproblemer før de blir gamle?

Aftenposten skrev sist lørdag om en undersøkelse fra 2009 hvor et representativt antall norske voksne ble utstyrt med aktivitetsmålere. Kun tyve prosent viste seg å leve opp til myndighetenes anbefaling om 30 minutters fysisk aktivitet om dagen.

Vi trenger ikke å være maktesløse. Det er bare å sette i gang det vi vet vil virke. Flere sykkelstier og trygge gangveier fremmer gåing og sykling. Jeg håper Venstre og KrF vil få rettet opp kuttet i bevilgninger til sykkelvei som samferdselsministeren hadde lagt opp til i statsbudsjettet. En dårlig satsing her kan vi umulig ha råd til. Er det politisk vilje til det, kan vi gå fra slappest til kjappest om vi utnytter alle muligheter vi har til å fremme aktivitet og bevegelse.

Professor ved Norges Idrettshøgskole Jorunn Sundgot-Borgen slo denne uka i bordet gjennom et debattinnlegg: «Nå må festtaler og fagre valgløfte vises i politikernes prioriteringer», skrev hun og foreslo tre tydelige satsingsområder: fysisk aktivitet i helsetjenesten, i areal og transportplanlegging og fysisk aktivitet i skolen.

En annen som var ute med samme budskap var legeforeningens president Hege Gjessing som i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening: leger må i større grad må informere, lære opp og støtte fysisk aktivitet. Dessuten må vi få en times fysisk aktivitet i skolen.

Mandag denne uka var jeg på besøk på Trudvang skole i Sogndal. Der viser de at det ikke bare er mulig å få organisert en time fysisk aktivitet om dagen, det er også mulig å kombinere det med pedagogiske mål. Lærerne var opptatt av at det bør legges mer vekt på repetisjon av innlært stoff for å få det til å sitte. Så nå kombineres uteaktivitet i skolegården med pugging av gloser og regnestykker.

En kort spasertur fra skolen ligger Høgskolen i Sogn og Fjordane. Her står forskningsleder Geir Kåre Resaland i spissen for forskningsprosjektet «Active smarter kids». Målet er å få kunnskap om effekter av økt fysisk aktivitet i skolen og om sammenhenger mellom fysisk aktivitet og læring. Nasjonalforeningen for folkehelsen er stolt leverandør av hoppetau som skal brukes i forskningen. Dette spennende forskningsprosjektet vil kunne vekke stor internasjonal interesse og vi gleder oss til å følge med på resultatene.