Stikkord

,

Demenslinjen 2014Ofte går jeg til Liv eller Vigdis på Nasjonalforeningen for folkehelsens Demenslinje, når jeg trenger kunnskap om hvilke holdninger og tanker mennesker i Norge har om demens, hvordan folk opplever fastlegene sine, hvordan omsorgstjenestene fungerer, hvordan det er å være pårørende og hvordan det er å ha demens. De siste dagene har vi snakket om hvor mange som ringer og forteller om de samme forholdene som NRK har tatt opp når det gjelder svikt i sykehjem og som Senter for menneskerettigheter har beskrevet i sin årsrapport fra 2013. «…utstrakt bruk av frihetsberøvelse og tvang, mangel på respekt, nedlatende behandling, underernæring, manglende aktivitetstilbud og manglende muligheter for fysisk aktivitet…»

– Dette ringer folk og snakker om hver dag, sier Liv, som selv har lang fartstid som sykepleier i omsorgssektoren.

I fjor snakket Demenslinjen med ca 3000 mennesker som hadde spørsmål eller bekymringer om demens.

De fleste som ringer er nok først og fremst takknemlige for at de får en god prat med dyktige fagfolk, og får kunnskap og råd. Noen tenker kanskje at det er en fordel å kunne snakke med noen som er ikke er ansatt i kommunen, men som både er fagfolk og er på deres side som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. For Nasjonalforeningen for folkehelsen er det viktig å ha denne tjenesten, ikke bare fordi vi ønsker å hjelpe til og spre informasjon, men fordi vi får kunnskap tilbake. Denne kunnskapen ligger ofte til grunn for anbefalinger vi gir Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Vi ble litt forskrekket da vi så at Venstre vil legge ned slike hjelpetelefoner og heller erstatte dem med ett felles telefonnummer, og at de vil gjennomføre dette allerede i 2015 i følge sitt alternative statsbudsjett og budsjettinnstillingen fra helse og omsorgskomiteen som foreligger i dag. De kunne kanskje ringt oss og hørt hva vi syntes først?

Om alle hjelpetelefoner skal bli til en, må det sannelig være allsidige folk som skal betjene! De må kunne dekke alt fra fra Demenslinjen til telefon for unge homofile, gravide og spilleavhengige for å nevne noen. Dette virker ikke gjennomtenkt.

Vi vil svært gjerne beholde den statsstøtten vi får til Demenslinjen og gjerne sett at den kunne økt litt (takk til KrF som forsøkte i sitt budsjett!), så den dekket mer av kostnadene våre.