Stikkord

, , ,

Dagaktivitetsilbud demensNasjonalforeningen for folkehelsen har i flere år pekt ut én sak som spesielt viktig: Gode dagaktivitetstilbud for mennesker med demens. Dette har vi hatt som toppsak i møter med politikere, innspill foran valg, og i krav til statsbudsjettet. Etableringen av dagaktivitetstilbud har gått med museskritt. Mye av pengene som har vært bevilget til dette i Stortinget, er blitt omfordelt til andre saker fordi kommunene ikke har benyttet alle midlene.

Vi ønsker at den enkelte med demens skal få en individuell rett til dagaktivitet. Det er viktig for å skape et godt innhold i hverdagene, sikre best mulig helse, og ta vare på det friske hos den enkelte. Det er også viktig for de pårørende, ikke minst for dem som er i arbeid.

Nå ser det endelig ut til at saken skal komme litt i bevegelse. Senterpartiets Kjersti Toppe har fremmet et såkalt representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan. Det er et godt forslag. Om en ukes tid vil Helse- og omsorgskomiteen offentliggjøre sine standpunkter til forslaget, men H, FrP, V og Krf var ute med en pressemelding denne uka, der de erklærte sin enighet i at det var på tide med en sterkere lovregulering av dagaktivitetstilbud. Dette er flott.

Men vi stiller et stort spørsmål ved utspillet: Lovfesting skal skje «innen 2020». Hvis det betyr at vi må vente fem år, er det for lenge av flere grunner. Over 70 000 lever med demens i dag, og bare omkring 10 prosent av dem har et dagaktivitetstilbud. Det er riktig at demensomsorg blir en enda større oppgave de neste tiårene, men allerede nå haster det med forbedringer.

For det andre er skjebnen til forslag som fremmes med tanke på å bli realisert etter neste Stortingsvalg, høyst usikker. Ved et eventuelt regjeringsskifte og en ny politisk dagsorden kan det havne i en skuff. Kanskje har regjeringspartiene til hensikt å få lovforslaget vedtatt i inneværende periode, og at det bare er ikrafttredelse som kan komme til å vente helt til 2020. Det ville gjøre saken bedre.

Det er flere ting som ikke ble avklart i pressemeldingen fra de blå partiene. Ønsker de lovfesting bare som en generell plikt for kommunene, eller også som en individuell rett? Vil det følge med penger, slik at kommunene får kompensert for nye forpliktelser? Det må nok til.

Det tar litt tid å lage nye lover, og det kan være rimelig å gi kommunene litt tid til å oppfylle nye lover. Men det burde være mulig å få på plass en lovbestemmelse om dagaktivitetstilbud mye tidligere enn om fem år. For personer med demens og deres pårørende er fem år en lang tidshorisont. Som en av brukerrepresentantene på denne ukas ministermøte om demens i Genève sa: «Time is our currency.» Vi har ingen tid å miste i arbeidet med å gjøre hverdagen bedre for mennesker med demens.