Stikkord

, ,

Senior women enjoying meal together at home

Vi får ikke fjernet alle problemer som følger med høy alder, men vi burde i det minste kunne sikre at folk får skikkelig mat. Selv om det kan være sammensatte årsaker til at mange eldre blir underernært, kan vi ikke være bekjent av at omfanget av underernæring blant eldre er så stort. Dem som gjennom et langt liv har stellet for andre, fortjener å bli vartet opp med annet enn i hjel kokt mat fra et sentralkjøkken. Det er nitrist at så mange eldre opplever at måltidet gjøres til et gledesløst spørsmål om påfyll av næringsstoffer.

Forbrukerrådet, i samarbeid med Kost- og ernæringsforbundet, har skrevet rapporten «Appetitt på livet».  Det anslås at 20-60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester er underernærte, eller i en ernæringsmessig risikosone. Tallet i seg selv forteller at kunnskapen om dette er for dårlig. Om 20 prosent er underernært er det alvorlig nok. Er det tilfelle at over halvparten av de eldre som mottar hjemmetjenester er underernært, er det vel ikke mindre enn en skandale?  I et opprop som lanseres i dag stiller en rekke organisasjoner seg bak krav om bedre matomsorg.

De som trenger å få mat hjem til seg, og som bor på institusjoner, fortjener å få mat som vekker matlyst, byr på smaksopplevelser, og som bidrar til så god helse som mulig. De fortjener at det legges til rette for hyggelig fellesskap rundt måltidene. Alle burde få spise middag sammen med noen, i hvert fall noen dager i uka, dersom man ønsker det. Har ikke vi i Norge råd til å la syke, eldre få god mat? Råd til å la ansatte i eldreomsorgen ta seg tid til å hjelpe alle som trenger det, de som for eksempel glemmer å spise, eller glemmer at de har spist?

Noen trenger å få ferdig mat. Men mange flere burde få mulighet til selv å ta del i dagliglivets gjøremål. Den tidligere så drevne husmoren husker kanskje ikke vaffeloppskriften lenger, men når noen finner fram ingrediensene for henne, så sitter kanskje det å knekke eggene og vispe sammen røren i hendene. Det gjør godt å få vise at man kan få til noe, være til nytte og glede andre. Lukter og lyder fra matlaging hører til i et hjem, det er nettopp noe av det som gjør et sted å bo, om til et hjem.

Det finnes kommuner og institusjoner som har tatt tak i dette for lengst, og flere gode eksempler finnes i den nevnte rapporten. Ett eksempel, og ikke minst en oppskrift, på hvordan en snuoperasjon kan gjennomføres, finnes i filmen «Måltidets muligheter» som lanseres i dag. Dette temaet må settes på den politiske dagsorden, slik at hovedregelen for matomsorg for eldre ikke blir effektivitet, men kvalitet og omtanke.