Stikkord

, , , , ,

Glass saltcellar with salt insulatedIfølge danske beregninger kan vi spare 1000 menneskeliv i året dersom folk reduserer inntaket av salt med 30 prosent. Ifølge Helsedirektoratet kan beregningene overføres til norske forhold. Salt illustrerer godt at små endringer i levevanene våre kan gi store positive utslag både for den enkelte og for samfunnet. Vi trenger litt salt for at kroppen skal fungere, men de fleste får i dag i seg for mye salt. Et for høyt saltinntak gir blant annet økt risiko for høyt blodtrykk, og det er en godt dokumentert sammenheng mellom salt, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.

I dag var jeg på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen med på å skrive under på en historisk avtale om felles innsats for å kutte saltinntaket. 53 ulike aktører, de fleste næringslivsaktører og næringsmiddelprodusenter, har stilt seg bak målet om å kutte inntaket vårt av salt med 30 prosent innen 2025.

For min del synes jeg gjerne vi kunne gått politisk til verks, når det er viktige folkehelsemål vi ønsker å nå. Gjennom lover og forskrifter kunne vi regulert forhold som er viktige for å beskytte helsa vår. Men om alle gjør som de nå har lovet i «Saltpartnerskapet» kan vi helt sikkert få gode resultater også gjennom disse frivillige tiltakene.

Den enkelte av oss kan alltids passe på hvor mye salt vi drysser over maten. Men det hjelper ikke så mye, når det meste av det vi kjøper av hel- og halvfabrikata mat er overdrevent saltet. Det er også ganske frustrerende å vite at det hjelper lite å ha et disiplinert forhold til salt snacks, når det kan være vel så mye salt i hverdagsmaten vi spiser.

Derfor er det svært positivt at så mange tunge aktører i næringslivet sier de vil være med å gjøre sitt for at vi skal få i oss mindre salt. I avtalen om «saltpartnerskapet» har matvareindustriens deltakere skrevet under på at det skal utarbeides felles saltmål for ulike matvarer, utvikle, gjøre tilgjengelig og markedsføre produkter med lavere saltinnhold, og utvikle et felles system for å vurdere effektene av arbeidet. Dette er konkrete løfter som bransjen vil bli målt på.

Vi i interesseorganisasjonene som arbeider med kosthold og helse har lovet å komme med innspill, og drive opplysningsarbeid. Sammen med myndighetene kan vi være med på å motivere til at vi som forbrukere etterspør mindre salt i maten.

Hvis vi er vant til mye saltsmak, kan det fort kjennes litt tamt å salte mindre. Men med gradvise endringer vil vi venne oss til mindre salt. Dette er også tanken til Helsedirektoratet, med å sette et langsiktig mål om 30 prosent nedgang innen 2025, og et delmål på 15 prosent innen 2018. Og mens vi venner oss til mindre salt, kan vi også lære oss å sette pris på alt det andre gode som mat kan smake.