Stikkord

, , , , ,

Lion statue near Norwegian parliament Storting Oslo, Norway

Når statsbudsjettet behandles i Stortinget, er det toppsesong for alle som er opptatt av å påvirke politikken og fremme sine hjertesaker. Organisasjonene får slippe til i høringer i Stortinget, men jeg synes det er litt gjerrig når vi som regel bare får fem minutter (ofte inkludert spørsmål) til å si vår mening. Det forteller ikke bare om tidsnød hos politikerne, men også litt om deres prioritering av tid.

Statsbudsjettet byr på enormt med informasjon fra dyktige departementer og direktorater. Men vi i organisasjonene sitter med en annen kompetanse – mange av oss representerer brukere av de offentlige tjenestene – folk som har skoene på, og som vet hvor de trykker. Kjære folkevalgte: Hva med å bruke litt mindre tid på kjempelange merknader og lange debatter, og heller bruke noe mer tid på høringer?

Vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen hadde mye på hjertet i år. Vi har brukt våre fem minutter i tre av Stortingets komiteer. I to andre har vi vært representert gjennom den norske NCD-alliansen (Kreftforeningen, Diabetesforbundet, LHL og oss). Vi har bedt Finanskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen om økte bevilgninger til den nye statlige demensplanen. Penger er ikke alt, men vi mener det bør legges til mer penger, når satsingen skal fornyes.

Vi har bedt både Kommunalkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen om å legge opp til at kommunene skal få mer støtte til dagaktivitetstilbud for personer med demens. Vi har også bedt om mer penger til forskning på årsaker til demens. Vi har fremmet krav om en time fysisk aktivitet, og om å få gratis frukt og grønt tilbake i skolen. Sammen med NCD-alliansen har vi bedt om høyere tobakksavgifter for å bidra til at flere slutter å røyke og at færre unge skal snuse.

Det er ikke så ofte Nasjonalforeningen for folkehelsen maser om penger til seg selv. Vi er gode til å skaffe oss egne inntekter. Men det er urimelig at vi skal få så mye mindre statsstøtte enn organisasjoner det er naturlig å sammenlikne oss med. Derfor har vi vært i Arbeids- og sosialkomiteen, og bedt om å få komme med i støtteordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Vi har 6000 medlemmer i 150 demensforeninger, vi driver likepersonarbeid for pårørende og personer med demens, vi driver opplæring og mye annet viktig arbeid innen demens. Resten av våre nesten 30 000 medlemmer er med i helselag som driver helsefremmende arbeid for hjerte og hjerne, for helse og trivsel. Staten legger opp til at man bare kan være til for en bestemt gruppe om man skal få tilgang til disse midlene. Vi synes vi burde kunne få et unntak fra regelverket, slik at vi både kan få statsstøtte, og føre videre organisasjonen, slik den har vært i over hundre år.

Nå har vi i hvert fall fått sagt mye av det som ligger oss på hjertet, selv om taletiden var kort. Nå får vi se utover høsten om budskapene nådde fram, og om vi får medhold i noe av dette.

Les mer om hva vi mener om statsbudsjettet på våre nettsider her.