sykle til jobbenDet er blitt en fryd å sykle i Torggata – en sentrumsgate i Oslo som har gått fra verstingsgate til en trivelig og livlig gate etter at bilene forsvant. Ved en spørreundersøkelse i 2015 syntes 73 prosent gata var meget godt eller ganske godt tilrettelagt, mens bare 23 prosent syntes det i 2008. Jeg syklet mye der den gangen også, og tenker at disse 23 prosentene må ha vært usedvanlig hardbarka typer som for eksempel ikke hang seg så opp i at bilene parkerte i sykkelstien.Jeg gleder meg til at vi skal få mange flere bilfrie gater i Oslo. Joda jeg skjønner også at bil er nødvendig av og til, og det kommer fortsatt til å kunne kjøres her og der i nødvendige ærender. Men når hovedregelen blir bilfri by, kommer vi til å få en by som det blir tryggere å bevege seg i, mye hyggeligere og flere vil bli motiverte til å bevege seg til fots og på sykkehjul.

Å få flere til å sykle og gå gir mange gevinster for helse og miljø. For en tid siden hørte jeg et foredrag fra en av de som hadde vært med å lage Nasjonal transportplan som er et av de viktigste plandokumentene politikerne har for å budsjettere veipenger i Norge. Noe av det politikerne legger vekt på, er hvor det er mest lønnsomt å bygge vei. De fleste er sikkert enige om at vi kan ikke bare tenke lønnsomhet – det må også tas hensyn til sikkerhet, miljø, framkommelighet i distriktene osv. Men det er jo heller ikke dumt å ha litt oversikt over økonomien i ting. Derfor skvatt jeg da det ble sagt at dette tykke, viktige dokumentet ikke inneholder noen informasjon om økonomien i å bygge sykkelveier. Da er det jo lett at prioriteringer av sykkelvei kan komme temmelig bakpå. Politikerne får altså tutet ørene fulle om hvor lønnsomt det er å bygge bilveier, men får ingen informasjon om økonomiske argumenter for å bygge sykkelvei. Hallo!

Det er regnet på dette tidligere. I en artikkel på Store Norske Leksikon kan en lese at det foreligger slike utredninger og at for eksempel «et grovt estimat for Bergen viser at for hver prosent sykkelandelen økes fra dagens 3 %, vil samfunnet spare i overkant 70 millioner kroner per år». Så når nye langsiktige planer for veibygging etter hvert skal besluttes, må alle som er opptatt av helse og miljø stå på for å få slikt fram og ikke bli overkjørt av bilinteressene.

Da jeg syklet gjennom Torggata i går, sto en gjeng med sånne amerikanske heia-dusker og heiet da jeg og medsyklister nærmet oss Arbeidersamfunnets plass. Dette var for å markere at årets Sykle til jobben-aksjon nå er i gang! Fram mot 17.juni skal det konkurreres mellom arbeidsplasser og innad påarbeidsplasser om hvem som beveger seg mest. Det er ikke bare sykling som teller, men all slags bevegelse kan telles med. I Nasjonalforeningens sekretariat har vi flere lag, og undertegnede skal være med å forsvare æren til laget med det ambisiøse navnet «The fast & the furious». Nesten trettitusen mennesker er påmeldt til årets aksjon. Det er flott at mange på denne måten får et ekstra dytt for bevegelse. Heia Sykle-til-jobben-aksjonen!